Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Fotogalerie

Noc s Andersenem  30.3. 2007

Noc s Andersenem 30.3. 2007

Letos proběhla na dětském oddělení druhá Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 13 dětí ve věku od 8 - 10 let.


css a grafika: Vojtěch Trocha