Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Fotogalerie

Beseda s Adolfem Dudkem

Beseda s Adolfem Dudkem

Ve středu 4. 5. 2011 nás navštívil známý ilustrátor dětských knížek pan ADOLF DUDEK s pořadem "Malování pro děti". Tento pořad byl věnovám dětem jako odměna za účast ve výtvarné soutěži "Hastrmani,vodníci a mokrejšové v pohádkách". Tato soutěž probíhala na sklonku minulého roku.


css a grafika: Vojtěch Trocha