Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Autorské čtení  Marka Šolmese Srazila

Autorské čtení Marka Šolmese Srazila

V pátek 16. 11. 2012 proběhne na oddělení pro děti autorské čtení, zpívání, povídání a kreslení s autorem knihy "Pohádky do postýlky" Markem Šolmesem Srazilem.

Pořad je určený pro žáky pozvaných ZŠ a MŠ.

Pohádky či spíše milá vyprávění Marka Srazila jsou určena dětem již od tří let. Krátké, upřímné, vtipné a chytré příběhy vycházejí vstříc dětskému vnímání, fantazii a hravosti. Děti v knížce poznávají nové kamarády, svébytné a veselé postavičky, jimiž jsou Frněk, Duto a Tupo, Vaječnatka a Kropenatka či Wosan Gosan, jejichž jednoduše stylizované ilustrace mohou děti snadno napodobovat a rozvíjet. Pohádky jsou určené pro čtení i předčítání a obsahují i jednoduché básničky, s nimiž se setkáte i na přiloženém CD.  Pohádky o přátelství, vzájemném pomáhání si a umění hrát si a bavit se promlouvají k malým i velkým a jsou tím, čím by měly pohádky doopravdy být - laskavým pohlazením dětského čtenáře.
     Marek Šolmes Srazil (1973) pracuje jako učitel v mateřské škole. Také učí děti hrát na kytaru, vede dětské hudebně pohybové kroužky, je skladatel, píše pohádky pro děti, ale i povídky pro dospělé, básně a krátké prózy.

Více o autorovi, jeho tvorbě a aktivitách na http://www.ignu.cz/pro-deti-cteni.php

 


css a grafika: Vojtěch Trocha