Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil V. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd ZŠ veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

V letošním roce  se do tohoto projektu zapojí žáčci 1. tříd ZŠ Smetanova ve spolupráci s odd. pro děti Městské knihovny Hlinsko. 

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období do května 2013 připraví pro prvňáčky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce, vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavy ...)

Za úspěšné absolvování projektu bude pro děti odměnou  "Knížka pro prvňáčka" -  původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2012/2013 je to kniha básníka Radka Malého "Všelijaké básničky pro kluky a holčičky" s ilustracemi Alžběty Skálové.


css a grafika: Vojtěch Trocha