Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Pasování prvňáčků na Rytíře krásného slova

Pasování prvňáčků na Rytíře krásného slova

     Ve středu 12.6. nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal v obřadní síni MÚ Hlinsko za účasti starostky M.Křivanové , zástupců školy, knihovny a rodičů, slíbily děti před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jeho panoš jednotlivé žáčky při pokleku pasoval na Rytíře řádu čtenářského......  Fotografie z akce najdete ve Fotogalerii.

Děti dostaly od učitelky krásnou šerpu a od knihovnice zas průkazku do knihovny,na který si můžou chodit půjčovat knihy do konce roku  zdarma a knihu, speciálně vydanou pro tuto příležitost. Na závěr všem zúčastněným hostům děti zazpívaly a zahrály o písmenkách v abecedě.

      Spolupráce s prvňáčky ZŠ Smetanova probíhala již od září . Společně jsme se zapojili do celostátního projektu, který pořádá SKIP Praha s názvem: „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“ Cílem je, aby si dítě hned v první třídě osvojilo návyk ke čtení. Během školního roku jsme s dětmi pracovali nad rámec běžné spolupráce.Uspořádali jsme pro ně besedy, knihovnické lekce, autorské čtení Marka Srazila a zábavný Pohádkový kabaret Honzy Petráše. Odměnou za účast v tomto projektu se žáčkům stala kniha Radka Malého: „Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky“. Tuhle knížku nelze koupit v běžném obchodě tři roky, je totiž vytvořená speciálně pro všechny prvňáčky zapojené do projektu a dětem byla předána při slavnostním aktu Pasování. Na závěr mi nezbývá, než poděkovat za spolupráci vedení školy a učitelkám ZŠ Smetanova, dále p. Zlesákovi a Sedlákovi a všem malým začínajícím čtenářům přeji, aby se pro ně knížka stala tím nejlepším přítelem. řítelem.řF

 

 

 


css a grafika: Vojtěch Trocha