Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Noc s Andersenem 2014 - start v knihovně

Noc s Andersenem 2014 - start v knihovně

V pátek 4. dubna měly děti možnost prožít pohádkovou Noc s Andersenem v knihovnách, ve školách i v Domovech dětí a mládeže. Tato akce probíhala současně na mnoha místech nejen v České republice.

Letos jsme ve spolupráci s paní učitelkou PhDr. Ivou Novotnou ze ZŠ Ležáků v naší knihovně tuto akci opět „oprášili“ a pozvali žáky 5.A, aby kouzelnou noc u nás odstartovali. Děti dorazily v pět hodin odpoledne v doprovodu třídní učitelky a dalších dvou kolegyň. Zpočátku jsme si povídali o tom, proč a jakým způsobem Noc s Andersenem probíhá a kdo to vlastně Andersen byl. Společně jsme si poté přečetli pohádku Císařovy nové šaty a s jejím textem pracovali. Děti si nejdříve „lámaly“ hlavu nad pracovními listy, všechny skupinky však dávaly pozor a pracovní listy vyplnily správně. Než jsme přichystali improvizované divadelní pódium s oponou a židličky pro obecenstvo, nakreslily děti obrázky, které později využily při Stezce odvahy. Po 15ti minutové přípravě se jednotlivé skupinky naučily text a nakonec nám předvedly představení – Císařovy nové šaty. Všem se vystoupení líbilo, aktéři byli odměněni nejen potleskem, ale také sladkou odměnou. Knihovnu děti s doprovodem opustily před osmou hodinou večerní, aby dále mohly pokračovat v naplánované trase, kterou ukončily přespáním ve škole. Noci se zúčastnilo 20 dětí, 3 učitelky a 1 knihovnice <span style=""display:" none"=""> 


css a grafika: Vojtěch Trocha