Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského

Ve středu 11.6.2014 nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal na dětském odd. knihovny za účasti  zástupců Města, školy, knihovny a rodičů, slíbilo celkem 64 dětí před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jeho panoš jednotlivé žáčky při pokleku pasoval na Rytíře řádu čtenářského. Děti dostaly od učitelky krásnou šerpu a od knihovnice zas knihu,záložku a poukaz do knihovny,na který se může žák registrovat a má možnost si chodit půjčovat knihy do konce roku  zdarma. Na závěr

 všem zúčastněným hostům děti zazpívaly a zahrály o písmenkách v abecedě.

      Spolupráce s prvňáčky obou škol probíhala již od září . Společně jsme se zapojili do celostátního projektu, který pořádá SKIP Praha s názvem: „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.“ Cílem je, aby si dítě hned v první třídě osvojilo návyk ke čtení. Během školního roku jsme s dětmi pracovali nad rámec běžné spolupráce.Uspořádali jsme pro ně besedy, knihovnické lekce, autorské čtení Petry Braunové. Odměnou za účast v tomto projektu se žáčkům stala kniha předaná  při pasování. Tuto knížku nelze koupit v běžném obchodě tři roky, je totiž vytvořená speciálně pro všechny prvňáčky zapojené do projektu. Na závěr mi nezbývá, než poděkovat za spolupráci vedení školy a učitelkám ZŠ Ležáků, Smetanova, dále p. Zlesákovi a Sedlákovi a všem malým začínajícím čtenářům přeji, aby se pro ně knížka stala tím nejlepším přítelem.

Fotografie ze slavnostního aktu najdete v sekci Fotogalerie.   


css a grafika: Vojtěch Trocha