Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

E-mailová korespondence

E-mailová korespondence

Městská knihovna Hlinsko v současné době začala využívat novou službu a automaticky zasílá čtenářům, kteří poskytli při registraci e-mailovou adresu:

 • tzv. PŘEDUPOMÍNKY (upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty)
  Za toto upozornění čtenáři nic neplatí. Je třeba vypůjčené dokumenty
  v daném termínu do knihovny vrátit nebo požádat osobně, telefonicky
  či e-mailem o prodloužení jejich výpůjční lhůty.
 • UPOMÍNKY (oznámení o 1. a 2. upomínce z prodlení = překročení výpůjční lhůty) Ti, kteří elektronickou poštu nevyužívají, budou nadále dostávat tištěné upomínky. Upomínací dopis (předžalobní výzva) bude jako dosud doručen
  v tištěné podobě.
 • oznámení o REZERVACI (oznámení, že je již rezervovaný dokument připraven v knihovně)

Je nutné nahlásit e-mailovou adresu, kterou čtenář aktivně využívá a v případě změny kontaktu nahlásit změnu také v knihovně. Knihovna neručí za nedoručené e-maily a je v zájmu čtenáře, aby své kontakty aktualizoval. 


css a grafika: Vojtěch Trocha