Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Hlinecký hrneček

Hlinecký hrneček

V říjnu loňského roku jsme vyhlásili téma již 15. ročníku literární soutěže Hlinecký hrneček - "Můj život s reklamou". Do knihovny dorazilo celkem 53 příspěvků, ze kterých porota vybrala ty nejlepší. Slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací proběhlo v úterý 19. března. Pořadí vítězů bylo následující:

I. kategorie:
     1. místo: Petr Machovec
     2. místo: Štěpán Hroneš
II. kategorie:
     1. místo: Andrea Skalníková
     2. místo: Adam Krov
     3. místo: Aneta Urbánková
III. kategorie:
     1. místo: Tereza Kosová
     2. místo: Pavlína Tichá
     3. místo: Lucie Drahošová
IV. kategorie:
     1. místo: Dominika Podvolecká
     2. místo: Josefa Růžičková
     3. místo: Ilona Pluhařová
Zvláštní ocenění získal za svou přízeň Václav Persein.

Všem umístěným BLAHOPŘEJEME!!!


css a grafika: Vojtěch Trocha