Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Sto let zákona o knihovnách

Sto let zákona o knihovnách

Právě dnes je tomu sto let, co byl Národním shromážděním schválen Zákon o veřejných knihovnách obecních (22. července 1919). Přelomový byl zejména tím, že ukládal povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu "na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva". Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě.


css a grafika: Vojtěch Trocha