Aktuality

Včely - královny života : výtvarná soutěž

Včely - královny života : výtvarná soutěž

Městská knihovna - oddělení pro děti a mládež, vyhlašuje výtvarnou sotěž pro děti MŠ a ZŠ na téma:VČELY - královny života.

Včely jsou nepostradatelnou součástí života na této planetě. Vytvořte dílo inspirované včelami a jejich životem. Soutěžit můžete v těchto kategoriích:

1. kategorie: děti z MŠ

2. kategorie: 1 - 3. třída ZŠ

3. kategorie: 4. - .6. třída ZŠ

4. kategorie: speciální školy

Každý soutěžící může přihlásit pouze jedno dílo. Nepřijímáme skupinové práce. Na zadní stranu práce uveďte: jméno autora, věk, kategorii, kontakt (email), kvůli oznámení výhry a Souhlas zákonného zástupce s vystavením díla. Obdržené práce nevracíme.

Hlasovat bude veřejnost během březnové výstavy v dětské knihovně. Vítězové jednotlivých kategorií odměníme drobným dárkem.

Práce odevzdávejte během půjčovní doby na dětském odd. knihovny, nebo zasílejte na adresu:

Městská knihovna - oddělení pro děti a mládež, Adámkova tř. 554, Hlinsko,53901.


css a grafika: Vojtěch Trocha