Aktuality

Hlinecký hrneček

Hlinecký hrnečekMěstská knihovna Hlinsko a Město Hlinsko vyhlašuje již 18. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček na téma: Kdyby zvířata mohla mluvit

Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
I.   1. stupeň ZŠ
II.  2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
III. střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
IV. ostatní

Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 normostran (formátu A4).

Uzávěrka soutěže: 31. ledna 2022

Podmínky soutěže:

Každá soutěžní práce musí obsahovat:
jméno a přijímení autora
kategorii a věk soutěžícího
u I., II. a III. kategorie také název a adresu školy
adresu a email autora (zákonného zástupce u prací autorů do 15 let)
souhlas autora (zákonného zástupce u prací autorů do 15 let) s veřejným čtením práce při vyhlašování výsledků a zveřejněním jména v případě umístění na předních místech (na webových stránkách knihovny, v Hlineckých novinách)

Rozsah práce:
max. 2 normostrany (30 řádků po 60 úhozech, tedy přibližně 250 slov na stránku)

Termín a místo odevzdání prací:
Soutěžní práce s označením "Hlinecký hrneček" zašlete poštou na adresu knihovny (Městská knihovna Hlinsko, příspěvková organizace, Adámkova tř. 554, 539 01 Hlinsko) či elektronicky na adresu knihovna@hlinsko.cz nejpozději do pondělí 31. ledna 2022

Soutěžní práce se nevracejí.

Slavnostní vyhlášení výsledků (případně čtení vítězných prací) proběhne v rámci Března - měsíce čtenářů v knihovně. Termín bude upřesněn v druhé polovině února.

Zasláním práce do soutěže vyjadřujete souhlas s podmínkami sutěže.


css a grafika: Vojtěch Trocha