Fotogalerie oddělení

 • Den pro dětskou knihu 26.11.2016

  Městská knihovna Hlinsko – dětské oddělení se opět připojilo k celostátní akci na podporu dětské četby s názvem: Den pro dětskou knihu. V sobotu 26.11.2016 od 9 do 12 hodin přišlo do knihovny 46 návštěvníků. Jen jednou za rok knihovna nabízí novým čtenářům registraci na rok zdarma. Této šance využilo 14 dětí. Od 10 hod. bylo pro děti připraveno loutkové divadélko M.Vinklárkové a pohádka „Jak chtěl Rarášek odnést Bětku do pekla“. Děti odcházely domů s úsměvem a to byla pro nás ta nejlepší odměna. Už nyní se těšíme na další ročník!

 • Slavnostní předávání Slabikářů

  Během listopadu se dětské oddělení Městské knihovny tradičně zaplňuje prvňáčky hlineckých škol. Každoročně zde probíhá slavnostní předávání Slabikářů.V posledním listopadovém týdnu přišli prvňáčci ze ZŠ Resslova s p.uč.Adámkovou a také třída p.uč.Plíškové ze ZŠ Ležáků. Nejdříve si s dětmi povídáme o knížkách, čtení a knihovně, protože většina dětí je tu poprvé. Aby mohli žáčci získat pomyslný klíč ke čtení, musí umět všechna písmenka. Tuto znalost děti prokáží při vyplňování připravených pracovních listů. Za odměnu pak dostanou od své učitelky klíč a tolik očekávaný Slabikář. Potom děti zkusí uhádnout písmenkové hádanky a  na závěr si přečteme pohádkový příběh. Spokojení prvňáčci pak odcházejí z knihovny s novým Slabikářem, klíčem a hlavně nadšením, stát se co nejdříve zdatným čtenářem.

 • Pasování prvňáčků 7.6.2016

  "Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek a básniček: Budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského, budu knížky opatrovat jako nejvzácnější dary, budu je mít rád a budu se k nim chovat opatrně a s úctou". Tahle slova se nesla knihovnou v úterý 7.6.2016 při slavnostním aktu Pasování na čtenáře. Ten se konal za účasti rodičů na dětském odd. knihovny, kde 74 dětí slíbilo před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jednotlivé žáky při pokleku pasoval mečem jeho panoš Petr na Rytíře řádu čtenářského. Děti dostaly od své paní učitelky šerpu s názvem Čtenář roku 2016 a od knihovnice zas pamětní list se slibem, knihu a poukaz do knihovny. Na závěr všem zúčastněným hostům děti předvedly připravený program.

 • Kde končí svět slavnostní předávání cen

  Hlinsko slavilo úspěch v projektu Kde končí svět 2015/2016. Slavnostní vyhlášení se konalo v knihvoně v Nové Pace ve středu 18.5.2016. pro zúčastněné děti proběhl zajímavý program a vrcholem bylo předávání cen vítězů z knihoven východočeského kraje.

 • Autorské čtení-Klára Smolíková
 • Honza Petráš Knižní kabaret 18.3.2016

  V pátek 18. března 2016 přijal naše pozvání Honza Petráš se svým zábavným programem.Jeho úsměvné mini-divadélko nenechalo žádné dítko v klidu. Někteří žáčci se mohli do pořadu aktivně zapojit. Děti soutěžily v pohádkové soutěži, hádaly názvy knih a pohádkových bytostí. Nejvíce se však dětem líbilo, když si mohly pod vedením Honzy přeměnit na opravdové herce v pohádce „O vodníkovi“. Pořadu se zúčastnila 1.A a 1.B ZŠ Resslova a prvňáčkům ze ZŠ Prosetín byl tento pořad věnován, jako odměna za výtvarnou soutěž „Králové v pohádkách“ a prvňáčkům ze ZŠ Ležáků, kteří se zúčastní projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

 • Na dvoře Karla IV zábavný večer pro děti 11.3.2016

  Jako každý rok jsme ve spolupráci s hlineckým Junákem připravili tématicky založený podvečer pro rodiče i děti. Letos si v květnu připomeneme 700. výročí narození Karla IV. a tak se večer jmenoval "Na dvoře Karla IV." V pátek 11.3.2016 byla knihovna plná králů princezen a dalších poddaných. Nejdříve jsme za zvuku famfár přívítali krále a královnu a zábava mohla začít. Děti procházely jednotlivá stanoviště s úkoly, vytvářely královskou korunu, prohlédly si dravce a ti odvážnější se nechaly pomalovat. Akce se opět vydařila, parta kamarádů z hlineckého Junáka nikdy nezklame a tak si rodiče s dětmi mohli pospolu užít zábavný podvečer.

 • Pasování prvňáčků 17.6.2015
 • A. Dudek v knihovně 20.5.2015

  Ve středu 20.5.2015 navštívil opět po čtyřech letech hlineckou knihovnu jeden z nejznámějších současných výtvarníků a ilustrátorů dětských knih a časopisů pan Adolf Dudek.

 • Noc s Andersenem 27.3.2015

  Prohlédněte si fotografie z pohádkové Noci s Andersenem.

 • Den pro dětskou knihu 28.11.2014

  I letos jsme se připojili k celostátní akci na podporu dětské četby.

 • Předávání slabikářů ZŠ Resslova 3.11.2014

  Prvňáčci ze ZŠ Resslova si přišli do knihovny převzít od svých třídních učitelek svůj první slabikář.

 • Halloween 31.10.2014

  Svátek Halloween si přišlo užít do knihovny přes 50 návštěvníků.

 • Slavnostní pasování 11.6.2014

  Ve středu 11.6.2014 nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal na dětském odd. knihovny za účasti  zástupců Města, školy, knihovny a rodičů, slíbilo celkem 64 dětí před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám.  

 • Autorské čtení Petra Braunová 14.5.2014

  Během středečního dopoledne se v dětském oddělení knihovny uskutečnily dvě besedy spojené s autorským čtením.. První besedu navštívili zvídaví prvňáčci ZŠ Smetanova, s kterými spolupracujeme v rámci projektu Knížka pro prvňáčka a kteří budou za měsíc pasováni na čtenáře. O hodinu později je vystřídali žáci čtvrtých ročníků ZŠ Resslova.

 • Noc s Andersenem 4.4.2014

  Tu svoji Noc s Andersenem přišli žáčci ze ZŠ Ležáků zahájit do knihovny. Luštily, hráli divadlo a všichni dobře se bavili. Pak spolu s p.učitelkami odešli nocovat do své školy.

 • Karneval Divoký západ 28.3.2014

  Ve spolupráci se střediskem Junák Hlinsko jsme uspořádali karneval na téma: "Divoký západ". Pro děti byla  připravena zábavná hra o dolary, kdy si je musely vydělávat a získávat  plněním jednotlivých úkolů a her. Pak se mohly občerstvit v "baru" či nechat pomalovat  obličej atd. Akce se vydařila budeme v ní pokračovat i příští rok.

 • Knihohraní 11.3.2014

  Děti luštily zábavné pohádkové křížovy, vyplňovaly testy...skládaly pohádkové puzzle atd.

 • Zdeněk Burian -

  Během března měli možnost návštěvníci shlédnout kopie děl tohoto génia.

 • Předávání slabikářů 14.11.2013 ZŠ Ležáků

  Noví rvňáčci ze ZŠ Ležáků se konečně dočkali a dostali od své paní učitelky Chaloupkové svoji pvní knížku -krásný Slabikář, z kterého se budou učit číst, aby se stali zdatnými čtenáři :)

 • Halloween v knihovně 1.11.2013

  V pátek 1.11.2013 jsme spolu s dětmi a rodiči oslavili Halloween, sešlo se nás 25 dětí a 20 dospělých.Akce se vydařila a už se těšíme na příští ...

 • Předávání slabikářů 1.11.2013 ZŠ Resslova

  Byl to slavný den pro prvňáčky dvou prvních tříd ZŠ Resslova, kteří navštívíli poprvé knihovnu. Třídní učitelky p.uč.Adámková a p.uč. Čermáková žáčkům předaly slabikáře, z kterých se budou učit číst. :)<span style=""display:" none"=""> 

 • Podzimní tvořeníčko 30.9.2013

  Podzimní tvořeníčko pro děti i rodiče se povedlo. Každý si domů odnesl, co sám vytvořil.

 • Hravé pohádky 2.10.2013

  Zde najdete fotografie z akce Hravé pohádky s PhDr.Ivanou Verner. Prožili jsme spolu s dětmi  příjemné odpoledne. 

 • Pasování prvňáčků na čtenáře 12.6.2013

  Ve středu 12.6. nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal v obřadní síni MÚ Hlinsko za účasti starostky M.Křivanové , zástupců školy, knihovny a rodičů, slíbily děti před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jeho panoš jednotlivé žáčky při pokleku pasoval na Rytíře řádu čtenářského.  

 • Pohádkový kabaret Honza Petráš 7.5.2013
 • Hrajeme si s indiány 10.4.2013

  Společně jsme si užili krásný podvečer.

 • Jarní výtvarná dílna 26.3.2013
 • Autorské čtení pro děti p.Marek Šolmes Srazil

  V pátek 16.listopadu dorazil do hlinecké dětské knihovny s úsměvem na tváři a kytarou na zádech spisovatel, básník, hudebník, učitel v mateřské školce pan Marek Šolmes Srazil. Ve svém pořadu představil dětem jednu ze svých knih s názvem "Pohádky do postýlky".

 • Petra Braunová v dětské knihovně

  Beseda s Petrou Braunovou se všem žákům velice líbila. Paní spisovatelka je moc milá a s dětmi to umí :))

 • Fotosoutěž

  Zde si prohlédněte fotky zaslané do fotosoutěže pro děti na téma: "Moje chvilky s knihou .

 • Beseda s Adolfem Dudkem

  Ve středu 4. 5. 2011 nás navštívil známý ilustrátor dětských knížek pan ADOLF DUDEK s pořadem "Malování pro děti". Tento pořad byl věnovám dětem jako odměna za účast ve výtvarné soutěži "Hastrmani,vodníci a mokrejšové v pohádkách". Tato soutěž probíhala na sklonku minulého roku.

 • Noc s Andersenem 2011

  1. 4. 2011 jsme  spolu s dětmi zjistili, co dělají knížky v noci. Děti hrály hru " O pohádkový poklad", zdobily náš strom Pohádkovník, vyráběly masky, řádily v karnevalových kostýmech a do půlnoci se četlo a četlo. Všem se nocování líbilo a některým nocležníkům se ráno vůbec nechtělo jít domů :))

 • Fotogalerie - dětské oddělení
 • Beseda s Petrou Braunovu

  V pátek 25.5.2007 proběhla beseda s autorkou dětských knížek Petrou Braunovou. Přijeli žáčci 1. a 2. tř. ZŠ Kameničky a také žáci ze ZŠ Smetanova s pí. uč. Vodičkovou a Zvolánkovou.

 • Noc s Andersenem 30.3. 2007

  Letos proběhla na dětském oddělení druhá Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 13 dětí ve věku od 8 - 10 let.


css a grafika: Vojtěch Trocha