Služby

 • absenční výpůjčky dokumentů za podmínek stanovených Knihovním řádem
 • poskytování knihovnických a bibliografických informací
 • meziknihovní výpůjční službu (MVS) - půjčení knihy z jiné knihovny
 • prezenční výpůjčky regionální literatury (pouze v prostorách knihovny)
 • rezervaci knih - čtenář si může zamluvit již půjčený dokument
 • prolongaci výpůjček (prodloužení vypůjční doby dokumentů) 
 • poskytování bibliografických informací 
 • informace o fondu knihovny s využitím on-line katalogu Clavius 
 • vyhledávání v souborném katalogu SKAT 
 • přístup na internet - k dispozici 4 PC pro veřejnost dle platného Ceníku
 • psaní textů na PC (MS Word, Excel) 
 • kopírování a černobílý tisk 
 • besedy a exkurze pro školy a veřejnost

css a grafika: Vojtěch Trocha