Co nabízíme

 

  • absenční výpůjčky dokumentů za podmínek stanovených Knihovním řádem.
  • poskytování knihovnických a bibliografických informací
  • meziknihovní výpůjční služba (MVS) - půjčení knihy z jiné knihovny
  • rezervaci knih - čtenář si může zamluvit již půjčený dokument
  • prolongaci výpůjček (prodloužení vypůjčení doby dokumentů) 
  • poskytování bibliografických informací 
  • informace o fondu knihovny s využitím on-line katalogu KOHA
  • přístup na internet
  • kopírování a černobílý tisk 
  • besedy a exkurze pro MŠ a ZŠ - nabídka zde .

Pořádáme výstavy, literární soutěže (Hlinecký hrneček), výtvarné soutěže , autorská čtení a besedy se spisovateli, nabízíme předávání Slabikářů v knihovně, Pasování prvňáčků na čtenáře.

Zúčastníme se celostátních akcí: Den pro dětskou knihu, Březen - měsíc čtenářů, Týden knihoven, Pasování na čtenáře atd.

Nabízíme zpracované Seznamy doporučené četby dle jednotlivých tříd (k dispozici v půjčovně).

Jsme členy Klubu dětských knihoven (KDK) východočeského kraje.

 

 

  

 

 

 

 


css a grafika: Vojtěch Trocha