Novinky

 • Virtuální univerzita třetího věku

  Vloženo: 13. 01. 2021

  Akce se koná: 01. 02. 2021 — 02. 05. 2021


  Jedenáctý semestr VU3V začne první týden v únoru tématem Pozoruhodný svět hub, následující týden pak druhým tématem Dějiny oděvní kultury.
  Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude tento semestr probíhat formou samostudia - tedy z pohodlí domova.
  Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek): 300,- Kč
  Více informací získáte v oddělení pro dospělé čtenáře
  (tel.: 469 311 263, email: knihovna@hlinsko.cz) 
  Harmonogram a osnova kurzů:

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček

  Vloženo: 05. 01. 2021

  Městská knihovna Hlinsko a Město Hlinsko vyhlašuje již 17. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček na téma: Já v roce 2050

  Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
  I.   1. stupeň ZŠ
  II.  2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  III. střední školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  IV. ostatní

  Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 normostran (formátu A4).

  Uzávěrka soutěže prodloužena do pátku 12. února 2021

  Podmínky soutěže:

  Více informací...

 • Nový knihovní systém

  Vloženo: 30. 09. 2020

  Akce se koná: 30. 09. 2020

  Vážení čtenáři!

  Od 1. 10. 2020 knihovna přechází na celosvětově rozšířený knihovní systém Koha. S tímto přechodem souvisí různé změny. A jelikož se nejedná o zanedbatelné změny, "ostrý start" spustíme až od 1. 1. 2021. Budeme mít tedy tři měsíce čas - tzv. přechodné období - si na novinky zvyknout.

  Nejzásadnější změny se budou týkat upomínek z prodlení. Z paušálních částek za vrácení výpůjček po uplynutí výpůjční doby se stává pohyblivý poplatek ve výši 1 Kč za 1 dokument a 1 den. Což znamená, že pokud má čtenář půjčeno 10 knih a vrátí je pět dní po termínu, zaplatí 50 Kč namísto dosavadní dvacetikoruny. Stejně tak ale za zpoždění vrácení dvou knih o jeden den, to bude jenom dvoukoruna. V přechodném období na toto budeme pouze upozorňovat, na ostro to tedy začne platit až od 1. 1. 2021. Co se však změní hned, bude to, že již vůbec nebudeme zasílat upomínky poštou. Povinnosti placení upomínek z prodlení však tato skutečnost čtenáře nezprošťuje. Pokud tedy čtenář neuvede svůj e-mail, o upomínce se dozví až při návštěvě knihovny, nebo z předžalobní výzvy (kterou nadále budeme poštou zasílat).

  S upomínkami souvisí také změny v prodlužování. Nově neplatí, že s načtením čtenářského průkazu se všechny výpůjčky automaticky prodlouží. O prodloužení bude třeba výslovně požádat nebo si je provést samostatně přes internet. Výpůjční doba dokumentu bude stále 30 dní a prodloužit ji lze pouze dvakrát - opět o 30 dní. Jednu knihu tak lze mít  maximálně 90 dní. Aby se tato doba nesmyslně nezkracovala, je možné prodlužovat výpůjčky nejdříve 14 dní před vypršením výpůjční doby.

  Dokumenty, které si rezervoval jiný čtenář bude možné prodloužit pouze jednou, a to o 14 dní. Koha totiž zastává filozofii, že knížku by neměl půl roku blokovat jeden člověk, a pokud ano, pokuta za zpozdné bude tak vysoká, že za ni knihovna může zakoupit další exemplář. Také upozorňujeme, že rezervovaná kniha bude na svého čtenáře v knihovně čekat pouze 14 dní (namísto původních 30).

  Změn dozná také čtenářské konto. Přístup ke čtenářskému kontu vede buď z webových stránek knihovny nebo přes adresu katalogu. Přihlašovací jméno si nově čtenář může zvolit libovolně sám a je potřeba ho při nejbližší návštěvě knihovny sdělit knihovnici.To znamená, že přihlašovací údaje do čtenářského konta je nutné napoprvé nastavit v knihovně. Po přihlášení pak čtenář vidí své výpůjčky, jejich historii, ale také historii plateb atd.

  Od zavedení nového knihovního systému bude přístupný nový elektronický katalog knihovny, a to z adresy https://katalog.knihovna-hlinsko.cz/.

  Bude také důležité, aby čtenář při každé návštěvě předložil svůj čtenářský průkaz. Upozorňujeme, že vzhledem ke zpřísňující se ochraně osobních údajů již nadále nebudeme moci tolerovat půjčování několika osob na jeden průkaz a budeme v souladu s knihovním řádem trvat na tom, že každý uživatel musí mít průkaz vlastní.

  Víme, že přijmout změny nebývá vždy snadné. Věříme však, že výše uvedené změny povedou nakonec ke spokojenosti nás všech (mimo jiné proto, že knihy budou cirkulovat rychleji a dostanou se tak k více čtenářům) a že nám zachováte přízeň.

  Více informací...

 • Aktuální informace pro návštěvníky knihovny:

  Vloženo: 01. 06. 2020

   

  Knihovna je momentálně až do odvolání zpřístupněna pouze pro půjčování a vracení knih a dalších dokumentů (od 1. června bude zpřístupněn internet v knihovně).

  Vrácené dokumenty jsou odkládány na dva dny do karantény, teprve poté budou uvolněny k dalšímu půjčování.

  Rezervované dokumenty je s ohledem na karanténu všech vrácených dokumentů možné vyzvednout až 3. den po odeslání emailu o připravené rezervaci.

  Výpůjční termíny knih (i těch, které jsou v daném okamžiku rezervované) budou prodlužovány do 30. června.

  V době uzavření knihovny (od13. března do 26. dubna) nebyly generovány žádné poplatky z prodlení. Upomínky nebudou zasílány až do konce června. Poplatky, které Vám však již byly připsány na účet před uzavřením knihovny, jsou platné a bude je potřeba uhradit.

  Žádáme uživatele knihovny o dodržování zvýšených hygienických opatření: 
  požívání dezinfekce a ochranných pomůcek, dodržování rozestupů.
  V půjčovnách bude rovněž omezen počet osob přítomných v jednom okamžiku (max. 10).

  Děkujeme za pochopení.

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček

  Vloženo: 05. 03. 2020

  Od října loňského roku do konce ledna roku letošního jste mohli zasílat práce na téma "To bylo o fous" do 16. ročníku literární soutěže Hlinecký hrneček. Z celkem 64 došlých příspěvků vybrala porota tři práce
  z každé kategorie. Vítěze pak vyhlásila při slavnostním vyhlášení výsledků
  ve čtvrtek 5. března.

  I. kategorie:
      vítěz se nehodonotil z důvodu nedostaku soutěžních příspěvků
  II. kategorie:
      1. místo: Martin Málek
      2. místo: Daniela Horáková
      3. místo: Noemi Nývltová, Aneta Urbánková
  III. kategorie:
      1. místo: Barbora Brabcová
      2. místo: Šárka Nováková
      3. místo: Magdaléna Bodláková
  IV. kategorie:
      1. místo: Zdeněk Hledač
      2. místo: Zdeňka Nováková
      3. místo: Barbora Sittová

  Všem umístěným GRATULUJEME!

  Více informací...

 • Březen - měsíc čtenářů

  Vloženo: 26. 02. 2020

  Akce se koná: 01. 03. 2020 — 31. 03. 2020

   

  V rámci letošního 11. ročníku celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů proběhnou v knihovně tyto akce:

  Oddělení pro dospělé čtenáře:

  • 12.3. přednáška Mgr. Kláry Hrdé "Jaký smysl má semenařit?"
   při příležitosti otevření Semínkovny v knihovně, od 17:00
  • 18.3. přednáška Mgr. Hany Novotné "O trénování paměti"
   v rámci Národního týdne trénování paměti, 9:30 - 11:00
  • 26.3. cestopisná beseda Moniky Benešové "4300 km z Mexika do Kanady" o pěší cestě Pacifickou hřebenovkou, od 17:00

  Oddělení pro dětské čtenáře:

  • 4.3. program pro děti 1-3 roky "Povídání s pohádkou", 9:30 - 11:00
  • 20.3. tematický večer pro děti plný soutěží a her "S Malým princem až ke hvězdám"16:30 - 18:00
  • 24.3. setkání s Mgr. Věrou Novotnou "Říkej si se mnou"
   pro děti předškolního věku (o správné výslovnosti), 16:00 - 17:00

  Během celého měsíce budou probíhat:

  • výstava prací výtvarné soutěže "Draci a dráčci nejen v pohádkách"
  • výstava velkoplošných panelů k 70. výročí vzniku nakladatelství ALBATROS

  Ve čtvrtek 5. března proběhne od 14:00 slavnostní vyhlášení výsledků
  a čtení vítězných prací literární soutěže Hlinecký hrneček.

  Všechny akce se budou konat v 1. patře v oddělení pro dětské čtenáře.

  Těšíme se na vás!

  Více informací...

 • Svět indických dětí

  Vloženo: 24. 01. 2020

  Akce se koná: 21. 02. 2020

  V pátek 21. února přijede do knihovny Mgr. Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové, který bude vyprávět o životě chudých indických dětí a o naději, kterou jim dává možnost se vzdělávat. V rámci cestopisné besedy Svět indických dětí společně navštívíme místa na odlehlém venkově, kam se běžný turista nedostane, ale zavítáme také do jednoho z nejlidnatějších měst.
  Začínat budem od 17: 00 v oddělení pro dětské čtenáře (1. patro).
  Vstupné dobrovolné

  Na této akci budou z reportážních důvodů pořizovány fotografie či videozáznam.

  Více informací...

 • Cestopisná beseda - Gruzie 2019

  Vloženo: 14. 01. 2020

  Akce se koná: 21. 01. 2020

  V úterý 21. ledna nám Miroslav Měkota přijde od 17:00 povídat o své cestě
  po Gruzii. Na svůj trek se tentokrát vydal s lidmi, se kterými se seznámil prostřednictvím facebookové cestovatelské seznamky. A na co se můžete těšit?
  Bude to cesta pěšky z Omala do Juty, ve střední části Vysokého Kavkazu, která prochází méně navštěvovanou oblastí Tušetie a Khevsureti. Uvidíte staré věžové domy, spoustu koní, vesnici mrtvých a samozřejmě nádhernou přírodu. V závěru besedy se také seznámíte s hlavním městem Gruzie - Tbilisi.

  Sejdeme se opět v 1. patře (oddělení pro dětské čtenáře). Vstupné dobrovolné.

  Na této akci budou z reportážních důvodů pořizovány fotografie či videozáznam.

  Více informací...

 • Virtuální Univerzita třetího věku

  Vloženo: 06. 01. 2020

  Akce se koná: 05. 02. 2020 — 22. 04. 2020

  První únorovou středu v knihovně odstartuje další - v pořadí již devátý - semestr zájmového vysokoškolského studia v rámci VU3V. Tentokrát nabízíme tato dvě témata:

  Barokní architektura v Čechách (od 5. 2. 2020)
  Historie a současnost české myslivosti (od 12. 2. 2020)

  Videopřednášky budou probíhat "na střídačku" 1 x za 14 dní
  vždy od 13:00 do 14:30 v oddělení pro dětské čtenáře.
  Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek): 300,- Kč/osoba
  Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.
  Přihlášky jsou pro nové zájemce k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře.
  Případné dotazy rádi zodpovíme. 

  Více informací...

 • Altaj - nejkrásnější hory Sibiře

  Vloženo: 14. 11. 2019

  Akce se koná: 28. 11. 2019

  Ve čtvrtek 28. listopadu opět přijede do knihovny Vladimír Lemberk.
  Tentokrát nam povypráví o svých dvou cestách k nejkrásnějším horám Sibiře.
  Tyto cesty od sebe dělí celé čtvrtstoletí, takže se můžete těšit na zajímavá srovnání. Přijďte si poslechnout potavou cestopisnou besedu s videoprojekcí.
  Začínat budeme v 17:00 v oddělení pro dětské čtenáře (1. patro).
  Budeme se na Vás těšit!

  Vstupné dobrovolné!

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček

  Vloženo: 22. 10. 2019

  Akce se koná: 07. 10. 2019 — 31. 01. 2020

  Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 16. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček na téma: To bylo o fous!

  Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
  I.   1. stupeň ZŠ
  II.  2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  III. střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
  IV. ostatní

  Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 stran (formátu A4).

  Uzávěrka soutěže: 31. ledna 2020

  Podmínky soutěžě:

  Více informací...

 • Týden knihoven 2019

  Vloženo: 26. 09. 2019

  Akce se koná: 30. 09. 2019 — 06. 10. 2019

  I letos se připojujeme k 23. ročníku Týdne knihoven, který proběhne v knihovně od 30.září do 6. října.Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a pro veřejnost jsme připravili tyto akce:     

  Více informací...

 • Virtuální Univerzita třetího věku

  Vloženo: 03. 09. 2019

  Akce se koná: 02. 10. 2019 — 18. 12. 2019

  Od začátku října do poloviny prosince bude v knihovně probíhat již osmý semestr zájmového vysokoškolského studia v rámci VU3V. Zájemci si mohou vybrat opět ze dvou témat:

  Leonardo da Vinci (1452 -1519): renesanční uomo universale (od 2.10.2019)
  Lesnictví (od 9.10.2019)

  Videopřednášky budou probíhat "na střídačku" 1x za 14 dní
  vždy od 13:00 do 14:30 v oddělení pro dětské čtenáře.
  Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek):
  300,- Kč (Leonardo da Vinci) a 200,- Kč (Lesnictví).
  Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.
  Přihlášky jsou k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře.
  Případné dotazy rádi zodpovíme :-)

  Více informací...

 • Sto let zákona o knihovnách

  Vloženo: 22. 07. 2019

  Právě dnes je tomu sto let, co byl Národním shromážděním schválen Zákon o veřejných knihovnách obecních (22. července 1919). Přelomový byl zejména tím, že ukládal povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu "na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva". Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě.

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček

  Vloženo: 22. 03. 2019

  V říjnu loňského roku jsme vyhlásili téma již 15. ročníku literární soutěže Hlinecký hrneček - "Můj život s reklamou". Do knihovny dorazilo celkem 53 příspěvků, ze kterých porota vybrala ty nejlepší. Slavnostní vyhlášení a čtení vítězných prací proběhlo v úterý 19. března. Pořadí vítězů bylo následující:

  I. kategorie:
       1. místo: Petr Machovec
       2. místo: Štěpán Hroneš
  II. kategorie:
       1. místo: Andrea Skalníková
       2. místo: Adam Krov
       3. místo: Aneta Urbánková
  III. kategorie:
       1. místo: Tereza Kosová
       2. místo: Pavlína Tichá
       3. místo: Lucie Drahošová
  IV. kategorie:
       1. místo: Dominika Podvolecká
       2. místo: Josefa Růžičková
       3. místo: Ilona Pluhařová
  Zvláštní ocenění získal za svou přízeň Václav Persein.

  Všem umístěným BLAHOPŘEJEME!!!

  Více informací...

 • Březen - měsíc čtenářů

  Vloženo: 25. 02. 2019

  Akce se koná: 01. 03. 2019 — 31. 03. 2019

   

  Letos se opět připojujeme k již 10. ročníku akce: BŘEZEN - měsíc čtenářů.
  Pro své čtenáře a širokou veřejnost jsme připravili tyto akce:

  Oddělení pro dospělé čtenáře:

  • 8.3. cestopisná beseda manželů Měkotových Jotunheimen - Domov obrů,
   od 17:00
  • 15.3. beseda spisovatelky Blanky Hoškové spojená s autorským čtením,
   od 17:00
  • 26.3. cestopisná beseda s Veronikou Holubovou Vulkanický Réunion,
   od 18:00

  Oddělení pro dětské čtenáře:

  • 12.3. setkání s Mgr. Věrou Novotnou Říkej si se mnou, 16:00-17:00
  • 29.3. tematický večer pro děti Večer s Ferdou Mravencem, 16:30-18:00

  Během celého měsíce bude probíhat:

  • výstava prací výtvarné soutěže "Šmoulohrátky"
  • výstava "Spolkla mě knihovna" - ilustrace ze stejnojmenné knihy Kláry Smolíkové a ilustrátora Vojtěcha Šedy
  • výstava "Knižní záložky" fotoklubu Junior při ZŠ Horní Bradlo a fotoklubu DUHA při DDM Hlinsko

  V úterý 19.3. proběhne od 14:00 slavnostní vyhlášení výsledků a čtení vítězných prací literární soutěže Hlinecký hrneček.

  Akce se budou konat v 1. patře v oddělení pro dětské čtenáře.

  Těšíme se na vás!

  Více informací...

 • Virtuální Univerzita třetího věku

  Vloženo: 11. 01. 2019

  Akce se koná: 30. 01. 2019 — 17. 04. 2019

  Na konci ledna začne v pořadí již sedmý semestr zájmového vysokoškolského studia v rámci VU3V. Zájemci si opět mohou vybrat ze dvou témat:

  Klenoty barokního sochařství v českých zemích (od 30. 1. 2019)

  Kouzelná geometrie (od 6. 2. 2019)

  Videopřednášky obou kurzů budou probíhat 1x za 14 dní
  od 13:00 do 14:30 v oddělení pro dětské čtenáře.
  Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek) je 300,- Kć.
  Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.
  Přihlášky jsou k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře.
  Případné dotazy rádi zodpovíme!

   

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček 2018/2019

  Vloženo: 02. 10. 2018

  Akce se koná: 01. 10. 2018 — 31. 01. 2019

  Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 15. ročník literární soutěže HLINECKÝ HRNEČEK na téma: MŮJ ŽIVOT S REKLAMOU
   
  Soutěžit můžete v těchto kategoriích:

  I. 1. stupeň ZŠ
  II. 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  III. střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
  IV. ostatní (do 100 let)

  Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 stran (formátu A4).

  Své práce označené jménem, věkem, kategorií, adresou autora, názvem školy
  a souhlasem zákonného zástupce s vystavením práce přineste nebo pošlete
  ve dvou kopiích na adresu:

  Městská knihovna Hlinsko
  příspěvková organizace
  Adámkova tř. 554
  539 01 Hlinsko

  Uzávěrka soutěže: 31. ledna 2019. 

  Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Loutkové divadélko Pohádky víly Srdíčkové

  Vloženo: 01. 10. 2018

  Akce se koná: 06. 10. 2018

  Zveme širokou veřejnost na další představení loutkového divadla p. Margit Vinklárkové " Pohádky víly Srdíčkové". Podzimní pohádku Děda Listnáč a Skřítek Kvítek si můžete přijít poslechnout v sobotu 6.10. 2018 od 10 hod. na dětské oddělení (1. patro) Městské knihovny.

  Vstupné dobrovolné. Přijďte do knihovny celá rodina! Těšíme se na Vás. 

  Akce probíhá v rámci Týdne knihoven 2018.

  Plakát se stažení ZDE.

  Více informací...

 • Týden knihoven 1. - 7.10.2018

  Vloženo: 29. 09. 2018

  Akce se koná: 01. 10. 2018 — 07. 10. 2018

    V rámci celostátní akce SKIP ČR probíhá 22. ročník akce "Týden knihoven. Připravili jsme pro Vás tyto akce:

  Oddělení pro děti:

  6. 10.  v 10 hod. - loutkové divadélko Margit Vinklárkové, pohádka pro děti Děda Listnáč a skřítek Kvítek, vstupné dobrovolné.

  Vyhlášení výtvarné soutěže na téma "Šmoulohrátky".

  Oddělení pro dospělé čtenáře :

  Vyhlášení tématu 15. ročníku literární soutěže "Hlinecký hrneček 2018/2019

  5. 10. Den otevřených dveří - pro jednotlivce i skupiny dle telefonické dohody.

   V tomto týdnu bude opět vyhlášena čtenářská amnestie (prominutí poplatků za 1. a 2. upomínku).

  Těšíme se na Vaši návštěvu!

  Více informací...

 • VU3V České dějiny a jejich souvislosti II.

  Vloženo: 06. 09. 2018

  Akce se koná: 03. 10. 2018 — 12. 12. 2018

  Od 3.10. 2018 pokračuje další semestr zájmového vysokoškolského studia v rámci VU3V. Přednášky se  konají v 1. patře Městské knihovny (dětské oddělení), vždy od 13 hod.

  Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek) - 300,- Kč.

  Téma: České dějiny a jejich souvislosti II. Lektor:prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

    3.10. 2018    Krize jako počítek nového

  17.10. 2018    Zlatý věk

  31.10. 2018    Temno a jeho světla

  14.11. 2018    Osvícenství a jeho stíny

  28.11. 2018    Národní obrození

  12.12. 2018    Zrození občana

  www.e-senior.cz

  Více informací a přihlášky Vám poskytnou pracovníci Městské knihovny v oddělení pro dospělé čtenáře. 

  Plakát ke stažení ZDE.

   

   

  Více informací...

 • VU3V Etika jako východisko z krize společnosti

  Vloženo: 06. 09. 2018

  Akce se koná: 10. 10. 2018

  Od 10.10. 2018 pokračuje další semestr zájmového vysokoškolského studia v rámci VU3V. Přednášky se konají v 1. patře Městské knihovny (dětské oddělení), vždy od 13 hod.

  Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek) - 300,- Kč.

  Téma: Etika jako východisko z krize společnosti        Lektor PhDr. Jan Šolc

  10.10.2018   Etika je slovo, slušnost je čin

  24.10. 2018   Tři velikáni na úsvitu

    7.11. 2018    Je naše svědomí věštírna?

  21.11. 2018    Ctnost jako trvalý zvyk

    5.12. 2018    Člověk je bytost hledající smysl života

  19.12. 2018     Etická výchova pro naše děti

  www.e-senior.cz

  Více informací a přihlášky Vám poskytnou pracovníci Městské knihovny v oddělení pro dospělé čtenáře.

  Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Ilustrátor Jiří Fixl v knihovně

  Vloženo: 01. 06. 2018

  Akce se koná: 01. 06. 2018

  V pátek 1. června se uskutečnila na dětském oddělení beseda spojená s výtvarnou dílnou známého ilustrátora a grafika pana Jiřího Fixla. Pozvaní prvňáčci ze ZŠ Smetanova 

   

  Více informací...

 • Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR

  Vloženo: 25. 05. 2018

  Jsme potěšeni Vaší návštěvou na našich webových stránkách a Vaším zájmem.

  Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí. Jistě Vás zajímá, jak Městská knihovna Hlinsko (dále jen MěK) nakládá s osobními údaji, k čemu je využívá a jak je chrání. Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů, které vešlo v účinnost 25. května 2018.

   

  Více informací...

 • Kde končí svět - Hlinsko slavilo úspěch

  Vloženo: 17. 05. 2018

  Akce se koná: 17. 05. 2018

  V úterý 15.5.2018 se konalo v knihovně v Novém Městě nad Metují slavnostní vyhlášení výsledků dvouletého projektu Kde končí svět 2017-2018, který pořádá Klub dětských knihoven (KDK) Východočeský region a SKIP Praha.

  V literární oblasti se umístila Kateřina Boušková a získala za svoji literární práci Veverčin výlet do Lidlu  3. místo! 

  V oblasti výtvarné se hodnotilo až na místě. Děkujeme za krásné výkresy, které nám zaslala Speciální základní škola a praktická Skuteč. Daniela Čobáková získala 3. místo a Martin Neruda 1. místo!

  Všem výhercům moc gratulujeme, ceny si prosím vyzvedněte v knihovně! Fotografie najdete ZDE.

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček 2017/2018 - výsledky

  Vloženo: 09. 04. 2018

  Akce se koná: 09. 04. 2018

  Téma: MŮJ DEN BEZ POČÍTAČE, TABLETU A MOBILU

  I. kategorie (1. stupeň ZŠ)

  1. 1. místo – Anežka Pešková (ZŠ A MŠ Svratouch)
  2. 2. místo – Miroslav Staněk (ZŠ Ležáků Hlinsko)
  3. 3. místo – Michaela Beránková (ZŠ Komenského Skuteč)

  II. kategorie (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

  1. 1. místo – Daniel Hauf (ZŠ Smetanova Hlinsko)
  2. 2. místo – Noemi Nývltová (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy)
  3. 3. místo – Julie Jelínková (Gymnázium Polička)

  III. kategorie (střední školy a odpovídající ročníky gymnázií)

  1. 1. místo – Tereza Kosová (Gymnázium K. V. Raise Hlinsko)
  2. 2. místo – Anna Kotíková (Gymnázium K. V. Raise Hlinsko)
  3. 3. místo – Michaela Nevřivá (SOŠ a Gymnázium Staré Město)

  IV. kategorie (ostatní – do 100 let)

  1. 1. místo – Michaela Peřinová (Luže)
  2. 2. místo – Zuzana Hladíková (Praha)
  3. 3. místo – Jaroslava Pechová (Praha), Ilona Pluhařová (Valdice)

  Všem výhercům gratulujeme ! Foto ze slavnostního vyhlášení najdete ve  Fotogalerii.  Video najdete ZDE.

   

   

   

   

  Více informací...

 • NORSKO - cestopisná přednáška s videoprojekcí

  Vloženo: 22. 02. 2018

  Akce se koná: 06. 03. 2018

  V úterý 6. března 2018 zavítají do naší knihovny opět  Hanka a Mirek Měkotovi, kteří nám tentokrát budou vyprávět o své cestě po Norsku. Přednáška s názvem: "Přes hory a doly za norskými trolly",  začíná v 17:00 v prostorách dětského oddělení knihovny - 1.patro. Vstupné dobrovolné.

  Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Virtuální Univerzita třetího věku

  Vloženo: 22. 12. 2017

  Akce se koná: 31. 01. 2018 — 18. 04. 2018

  Na konci ledna začne v pořadí již pátý semestr zájmového vysokoškolského studia v rámci VU3V. Zájemci si tentokrát mohou vybrat ze dvou témat:

  • Život a dílo Michelangela Buonarroti (od 31.1. 2018)
  • Včelařský rok (od 7.2.2018)

  Videopřednášky obou kurzů budou probíhat 1x za 14 dní
  vždy ve středu od 13:00 do 14:30.
  Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek) - 300,- Kč.
  Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů.
  Přihlášky jsou k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře.
  Případné dotazy rádi zodpovíme!

  Více informací...

 • Půjčovní doba - vánoční svátky

  Vloženo: 11. 12. 2017

  Akce se koná: 11. 12. 2017

  ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:

  Sobota, 23. 12. 2017    zavřeno

  Středa, 27. 12. 2017      zavřeno

  Čtvrtek, 28. 12. 2017     8-12   13-17

  Pátek, 29. 12. 2017       8-12   13-17

  Sobota, 30. 12. 2017    8-11

  ODDĚLENÍ PRO DĚTI:

  Čtvrtek, 21. 12. 2017     13-17

  Pátek, 22. 12. 2017       8-12

  Středa, 27. 12. 2017      zavřeno

  Čtvrtek, 28. 12. 2017     8-12 

  Pátek, 29. 12. 2017       8-12

   

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček 2017/2018

  Vloženo: 09. 10. 2017

  Akce se koná: 09. 10. 2017 — 31. 01. 2018

  Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 14. ročník literární soutěže HLINECKÝ HRNEČEK na téma: MŮJ DEN BEZ POČÍTAČE, TABLETU A MOBILU….
  Soutěžit můžete v těchto kategoriích:

  I. 1. stupeň ZŠ
  II. 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  III. střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
  IV. ostatní (do 100 let)

  Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 stran (formátu A4).

  Své práce označené jménem, věkem, kategorií, adresou autora, názvem školy
  a souhlasem zákonného zástupce s vystavením práce přineste nebo pošlete
  ve dvou kopiích na adresu:

  Městská knihovna Hlinsko
  příspěvková organizace
  Adámkova tř. 554
  539 01 Hlinsko

  Uzávěrka soutěže: 31. ledna 2018. 

  Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Týden knihoven 2.- 8.10.2017

  Vloženo: 25. 09. 2017

  Akce se koná: 02. 10. 2017 — 08. 10. 2017

  V rámci celostátního "Týdne knihoven" se můžete těšit na tyto akce:

  Oddělení pro děti:

  5. 10. od 10 hod.- Pohádkování -  čtení  z knihy Lapálie v Lampálii (kniha vyšla v rámci projektu Knížka pro prvňáčka).

  Vyhlášení výtvarné soutěže z projektu KDK SKIP ČR na téma: "Kouzelný svět bajek" a literární soutěže na téma: "Máme rádi zvířata".

  Oddělení pro dospělé:

  Vyhlášení 14. ročníku literární soutěže "Hlinecký hrneček 2017/2018

  6. 10. Den otevřených dveří - exkurze pro zájemce po telefonické domluvě             

   V tomto týdnu bude opět vyhlášena čtenářská amnestie (prominutí poplatků za 1. a 2. upomínku).

  Těšíme se na Vaši návštěvu!

   

  Více informací...

 • Virtuální univerzita třetího věku - Astronomie

  Vloženo: 21. 08. 2017

  Akce se koná: 30. 08. 2017 — 20. 09. 2017

  Městská knihovna Hlinsko, jakožto konzultační středisko VU3V, nabízí doplňující semestr pro zájemce o zájmové vysokoškolské studium na téma "Astronomie".
  Výuka bude probíhat 1x za týden, vždy ve středu od 13:00 do 14,30 v oddělení pro dětské čtenáře (1.patro). Lektor: doc.RNDr. Martin Šolc, CSc. a Bc Pavel Brom.

  Na první videopřednášku se sejdeme 30. srpna 2017.  

  30.8.  Sluneční hodiny I.

    6.9.  Sluneční hodiny II.

  13.9.  Velcí astronomové Evropy I.

  20.9.  Velcí astronomov Evropy II.

  Cílová skupina: občané ČR důchodového věku.

  Studijní poplatek za semestr ( 4 videopřednášky) - 150,- Kč. Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 75% docházka, splnění testů.
  Přihlášky jsou k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře.
  V případě nejasností Vám dotazy rádi zodpovíme.

  Více informací...

 • VU3V - pokračující čtvrtý semestr

  Vloženo: 20. 08. 2017

  Akce se koná: 27. 09. 2017 — 06. 12. 2017

  Městská knihovna Hlinsko, jakožto konzultační středisko VU3V, nabízí již čtvrtý semestr pro zájemce o zájmové vysokoškolské studium. Tentokrát bylo vybráno téma "Evropské kulturní hodnoty". Lektor: doc. Ing. PhDr. Petr Kokaisl, PhD.
  Výuka bude probíhat 1x za 14 dní, vždy ve středu od 13 do 14,30 v oddělení pro dětské čtenáře. Na první videopřednášku se sejdeme 27. září 2017.

   27.9.  Kultura a společnost.

  11.10. Evropské hodnoty.

  25.10. Systematické studium kultury I.

    8.11. Mravní zákon a relativismus.

  22.11. Mravní zákon a hédonismus.

    6.12. Systematické studium kultury II. 

   Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek) - 300,- Kč. Podmínky úspěšného absolvování kurzu: 80% docházka, splnění testů. Přihlášky jsou k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře. V případě nejasností Vám dotazy rádi zodpovíme.

   

  Více informací...

  Více informací...

 • Prázdninová půjčovní doba od 1.7. do 31.8.

  Vloženo: 06. 06. 2017

   

  Oddělení pro dospělé:                                          Oddělení pro děti a mládež:

  Po       8 – 12         13 – 17                                      Po        9 - 12     13 -  17

  Út        8 – 12                                                           Út         9 - 12

  St         ZAVŘENO                                                    St          ZAVŘENO

  Čt         8 – 12         13 – 17                                     Čt         9 - 12      13 - 15

  Pá        8 – 12                                                           Pá        9 - 12

  So        ZAVŘENO                                                     So      ZAVŘENO

   

  Více informací...

 • Beseda GENEALOGIE s Ing.Mgr.M.Slabochem,Ph.D.

  Vloženo: 17. 03. 2017

  Akce se koná: 24. 03. 2017

  V pátek 24. března 2017 v 17 hod si přijďte si poslechnout zajímavé povídání pana Ing.Mgr. Martina Slabocha, Ph.D. na téma Genealogie - historické vědy, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Akce se koná v 1.patře Městské knihovny v Hlinsku (dětské odd.), vsupné dobrovolné. Plakát ZDE.

   

  Více informací...

 • Rumunské Karpaty - cesty časem

  Vloženo: 07. 03. 2017

  Akce se koná: 14. 03. 2017

  V úterý 14. března 2017 zavítá do naší knihovny opět  Vladimír Lemberk, který nám tentokrát popovídá o Rumunských Karpatech. Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku s videoprojekcí. Beseda začíná v 17:00 v oddělení pro dětské čtenáře. Budeme se na Vás těšit! Vstupné dobrovolné!

  Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

  Vloženo: 14. 01. 2017

  Akce se koná: 01. 02. 2017 — 12. 04. 2017

  Městská knihovna Hlinsko, jakožto konzultační středisko VU3V, nabízí již třetí semestr pro zájemce o zájmové vysokoškolské studium. Tentokrát bylo vybráno téma "České dějiny a jejich souvislosti".
  Výuka bude probíhat 1x za 14 dní vždy ve středu od 13:00 v oddělení pro dětské čtenáře. Na první videopřednášku se sejdeme 1. února 2017.
  Cílová skupina: osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku, osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní).
  Studijní poplatek za semestr, který zahrnuje 6 videopřednášek, je 300,- Kč.
  Přihlášky jsou k dispozici od začátku ledna v oddělení pro dospělé čtenáře.
  V případě nejasností Vám dotazy rádi zodpovíme.

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček 2016/2017

  Vloženo: 01. 01. 2017

  Akce se koná: 20. 10. 2016 — 31. 01. 2017

  Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 13. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček

  na téma:  LAVIČKA V PARKU VYPRÁVÍ

  Více informací...

 • Vlastimil Vondruška v knihovně

  Vloženo: 05. 09. 2016

  Akce se koná: 03. 10. 2016

   

  Vážení příznivci knihovny,
  rádi bychom vás pozvali na setkání se spisovatelem historických románů Vlastimilem Vondruškou.

  3. října 2016 od 17:30 v 1. patře (oddělení pro dětské čtenáře)

  vstupné 50,- Kč

  Více informací...

 • Týden knihoven 3. 10. - 9. 10. 2016

  Vloženo: 01. 09. 2016

  Akce se koná: 03. 10. 2016 — 09. 10. 2016

  V rámci celostátního "Týdne knihoven" se můžete těšit na tyto akce:

  Pro děti:

  4. 10. od 16:00 Knihohraní
  6. 10. od 10:00 Pohádkování

  Pro dospělé:

  3. 10. od 17:30 Literární beseda s Vlastimilem Vondruškou
  (vstupné 50,- Kč)
  5. 10. od 17:00 Cestopisná beseda "Brisbane a okolí"
  (vstupné dobrovolné)

  Všechny akce se budou konat v 1. patře (oddělení pro dětské čtenáře).

  Pátek  7. 10. Den otevřených dveří - exkurze pro zájemce (práce knihovníka, chod knihovny...)

  Vyhlásíme téma již 13. ročníku literární soutěže Hlinecký hrneček a téma výtvarné soutěže.

  V tomto týdnu bude opět vyhlášena čtenářská amnestie (prominutí poplatků - 1. a 2. upomínka)!

  Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

  Více informací...

 • Změna v Ceníku placených služeb a poplatků

  Vloženo: 16. 08. 2016


  Městská knihovna Hlinsko mění od 1. září 2016 Ceník placených služeb a poplatků.
  Jedná se konkrétně o tyto změny:

  1. upomínka - po 60 dnech ...................................................... 20,- Kč
  2. upomínka - po 75 dnech ...................................................... 30,- Kč
  upomínací dopis (předžalobní výzva) - po 90 dnech ............... 65,- Kč

  Více informací...

 • Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

  Vloženo: 01. 07. 2016

  Akce se koná: 05. 10. 2016 — 14. 12. 2016

  Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze nabízí formou Virtuální Univerzity třetího věku možnost zájmového vysokoškolského studia seniorům. Městská knihovna Hlinsko se stala jedním z konzultačních středisek a na podzim 2016 (konkrétně od října do poloviny prosince) zde bude probíhat již druhý semestr,
  pro který jsme vybrali téma "Genealogie. Hledáme své předky."
  Výuka bude probíhat 1x za 14 dní vždy ve středu od 13:00 v oddělení pro dětské čtenáře. Poprvé se sejdeme 5. října 2016.
  Cílová skupina: osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku, osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)
  Studijní poplatek za semestr, který bude zahrnovat 6 videopřednášek je 300,- Kč.
  Přihlášky jsou k dispozici již od začátku letních prázdnin na oddělení pro dospělé čtenáře. V případě nejasností Vám dotazy rádi zodpovíme.

  Více informací...

 • Kde končí svět - Hlinsko slavilo úspěch !!!

  Vloženo: 20. 05. 2016

  Akce se koná: 20. 05. 2016

  Klub dětských knihoven (KDK) a SKIP vyhlásilo dvouletý projekt s názvem Kde končí svět 2015/2016, tentokrát s podtitulem Jak je to s králem. Hlinecká knihovna je členem KDK od r. 2004 a pravidelně se zúčastňuje aktivit tohoto spolku na podporu dětského čtenářství. Každá knihovna se mohla zúčastnit projektu buď v literární, nebo výtvarné oblasti. Dětská knihovna Hlinsko se do projektu zapojila tím, že vyhlásila výtvarnou a literární soutěž na téma "Není král jako král" a odeslala vítězné práce z jednotlivých kategorií k hodnocení KDK Východočeského regionu. Za Hlinsko bojovali ti nejlepší z jednotl. kategorií: výtvarná oblasti: Štěpán Tichý - obrázek krále (ZŠ Krouna), ZŠ Včelákov -skupinová práce žáků 6.tř.- Gotické okno a Adéla Vyhnálková  ZŠ Ležáků a její obrázek krále. Literární práce: Kateřina Boušková ZŠ Resslova a Šárka Nováková ZŠ Ležáků.

  Projektu se zúčastnilo 18 knihoven z východočeského regionu a soutěžilo 1149 dětí, bylo odesláno 375 literárních a 774 výtvarných prací k hodnocení. Na slavnostním vyhlášení 18.5.2016 v Nové Pace byli vyhlášení vítězové a Hinsko obsadilo hned tři místa !!!

  1.místo Adela Vyhnálková ZŠ Ležáků - výtvarná práce Král (3.kategorie),

  2.místo Kateřina Boušková ZŠ Resslova - literární práce Štístko (1.kategorie) 

  2.místo Šárka Nováková ZŠ Ležáků a její příběh O stromku. (2. kategorie)

   

   

  Více informací...

 • Autorské čtení Jarmily Doležalové

  Vloženo: 16. 03. 2016

  Akce se koná: 29. 03. 2016

  Srdečně Vás zveme na autorské čtení z připravované knihy
  Osud jménem Ležáky spisovatelky Jarmily Doležalové.
  Paní Doležalová bude také povídat o dokumentárním filmu České televize
  Cesty dětí, jehož natáčení probíhalo v roce 2015 v několika zemích Evropy
  a na němž se osobně podílela. Toto vyprávění bude doplněno i promítáním
  ukázek. Na závěr besedy proběhne autogramiáda brožury Ležáky známé
  i neznámé
  , která byla znovu vydána v upravené verzi.

  Akce se bude konat v oddělení pro dětské čtenáře (1. patro)
  29. března 2016 od 17 hodin.

  Vstupné dobrovolné!

  Více informací...

 • Norsko - 13 chvál jedné země

  Vloženo: 14. 03. 2016

  Akce se koná: 15. 03. 2016

  V úterý 15. března opět přijede do Městské knihovny Vladimír Lemberk,
  který nám tentokrát popovídá o Norsku. Jak sám říká, je to země hýřivé
  bohatosti a neporušené přírody s hojností květů, zvířat, vodopádů, fjordů,
  hub, morušek a brusinek.
  Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku s videoprojekcí.
  Beseda bude začínat jako vždy v 17:00 v oddělení pro dětské čtenáře.
  Budeme se na Vás těšit!

  Vstupné dobrovolné!

  Více informací...

 • Vyhlášení výsledků Hlineckého hrnečku

  Vloženo: 10. 03. 2016

  Akce se koná: 09. 03. 2016

  Ve středu 9. března proběhlo v knihovně slavnostní vyhlášení výsledků a čtení vítězných prací literární soutěže Hlinecký hrneček. Sešlo
  se nám celkem 67 prozaických prací na téma Není král jako král. Níže se můžete podívat na pořadí soutěžících umístěných na předních místech. Všem umístěným GRATULUJEME!!!

  Více informací...

 • Březen - měsíc čtenářů

  Vloženo: 09. 02. 2016

  Akce se koná: 01. 03. 2016 — 31. 03. 2016

   

  Městská knihovna se připojuje k 7. ročníku akce: BŘEZEN - měsíc čtenářů. Pro své čtenáře a širokou veřejnost jsme připravili tyto akce:

  Oddělení pro dospělé čtenáře:

  • 15.3. Cestopisná beseda Vladimíra Lemberka Norsko - 13 chvál jedné země, od 17:00
  • 23.3. Čajové literární odpoledne, od 15:00
  • 29.3. Beseda se spisovatelkou Jarmilou Doležalovou o Ležákách včetně autorského čtení z nového rukopisu, od 17:00

  Oddělení pro dětské čtenáře:

  • 1.3. Jarní tvoření s pohádkou pro děti a rodiče, od 15:30
  • 11.3. Tematický večer pro děti Na dvoře Karla IV., od 17:00
  • Výstava prací výtvarné soutěže Králové v pohádkách
  • Kvíz o Karlu IV. pro děti

  Akce se budou konat v 1. patře v oddělení pro dětské čtenáře.

  Ve středu 9.3. proběhne od 14:00 slavnostní vyhlášení výsledků a čtení vítězných prací literární soutěže Hlinecký hrneček. Rovněž vyhlásíme 
  čtenáře roku z obou oddělení.

  Těšíme se na Vás! Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Kurz trénování paměti pro seniory

  Vloženo: 09. 02. 2016

  Akce se koná: 02. 03. 2016 — 20. 04. 2016

  Chcete si zlepšit paměť nebo alespoň udržet její současný stav? Přihlaste se do Kurzu trénování paměti. Během jednotlivých lekcí zjistíte, že zapamatovat si lze téměř cokoliv, když víte, jak na to. V základních obrysech se seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení, budete rozvíjet svou kreativitu, ale také poznáte nové lidi.

  Začínáme první středu v březnu (2.3.2016) v 9:30 v oddělení pro dětské čtenáře
  (1. patro). Čeká nás celkem 8 lekcí, jedna lekce potrvá 90 minut (9:30 - 11:00).

  Přihlásit se můžete na oddělení pro dospělé během půjčovní doby v průběhu celého února! 

  Více informací...

 • Virtuální Univerzita třetího věku

  Vloženo: 10. 01. 2016

  Akce se koná: 03. 02. 2016 — 13. 04. 2016

  Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze nabízí formou Virtuální Univerzity třetího věku možnost zájmového vysokoškolského studia seniorům.
  V knihovně tak bude od února do dubna probíhat první semestr, pro který jsme vybrali téma Etika jako východisko z krize společnosti. Výuka bude probíhat
  1x za 14 dní vždy ve středu od 13:00 v oddělení pro dětské čtenáře. Poprvé se sejdeme 3. února 2016.
  Cílová skupina: osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku, kategorie 50+ (nezaměstsnaní)
  Studijní poplatek za semestr, který bude zahrnovat 6 videopřednášek, je 300,- Kč. Přihlásit se můžete do konce ledna v oddělení pro dospělé čtenáře, kde Vám
  v případě nejasností zodpovíme další dotazy.

  Více informací...

 • Literární večer ve stylu Velkého Gatsbyho

  Vloženo: 11. 12. 2015

  Akce se koná: 18. 12. 2015

   

  Městská knihovna Hlinsko a studentský divadelní spolek GT Hlinsko vás zvou
  na literární večer do knihovny. Přijďte si poslechnout vyprávění o osobě spisovatele F. Scotta Fitzgeralda a seznámit se s jeho nejznámějším románem -  Velký Gatsby. Můžete se těšit na atmosféru večírku 20. let 20. století a scénické čtení 
  v podání studentů hlineckého gymnázia. Budeme rádi, když přijdete oblečení
  v dobových kostýmech! V případě zájmu se naučíte i zajímavý tanec.

  Akce se koná v pátek 18. prosince 2015 od 18:00 v oddělení pro dětské čtenáře (1. patro).

  Vstupné dobrovolné!

  Více informací...

 • Předvánoční setkání

  Vloženo: 04. 12. 2015

  Akce se koná: 15. 12. 2015

  Zveme Vás na Předvánoční setkání v knihovně. Přečteme si vánoční příběh, šikovnější si při poslechu koled vytvoří vánoční ozdobu a pak společně ozdobíme náš knihovnický stromeček Pohádkovník.

  Těšíme se na Vás v úterý  15. 12. 2014 od 16 hod v dětském oddělení Městské knihovny - 1.patro. Vstupné dobrovolné. Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Nivou do Rumunska

  Vloženo: 18. 11. 2015

  Akce se koná: 24. 11. 2015

  Zveme vás na cestopisnou besedu manželů Měkotových o putování v Rumunsku.

  Beseda se koná v úterý 24. listopadu v oddělení pro dětské čtenáře od 17:00.

  Vstupné dobrovolné!

  Více informací...

 • TIBET - tajemná země na střeše světa

  Vloženo: 19. 10. 2015

  Akce se koná: 03. 11. 2015

  Zveme Vás na  cestopisnou přednášku Ivany Verner "Tibet - tajemná země na střeše světa".

  Beseda se uskuteční v úterý 3. listopadu 2015 v 17 hod. na dětském odd. - 1.patro.

  Těšit se můžete na vyprávění o zemi a lidech v ní žijících zakončenou příjemnou relaxací za zvuků tibetských misek. Vstupné dobrovolné. Plakát ke stažení zde.

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček 2015/2016

  Vloženo: 09. 10. 2015

  Akce se koná: 05. 10. 2015 — 31. 01. 2016

  Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 12. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček

  Téma:  NENÍ KRÁL JAKO KRÁL

  Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
  I. 1. stupeň ZŠ
  II. 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  III. střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
  IV. ostatní

  Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 stran (formátu A4).

  Své práce označené jménem, věkem, kategorií, adresou autora, názvem školy
  a souhlasem zákonného zástupce s vystavením práce přineste nebo pošlete
  ve dvou kopiích na adresu:

  Městská knihovna Hlinsko
  příspěvková organizace
  Adámkova tř. 554
  539 01 Hlinsko

  Uzávěrka soutěže 31. ledna 2016!

  Plakát ZDE

  Více informací...

 • Cestopisná beseda Grónsko není jen led

  Vloženo: 09. 10. 2015

   

  V pondělí 5. října proběhla v knihovně beseda pana Vladimíra Lemberka
  Grónsko není jen led. Velice pěknou fotografickou projekci podbarvenou příjemnou hudbou doprovázel nejen slovní popis o 200 kilometrů dlouhém
  pěším putování od mořského pobřeží až na kontinentální ledovec,
  ale také seznámení s tamější faunou a flórou. 

  Více informací...

 • Týden knihoven 5. - 11.10. 2015

  Vloženo: 14. 09. 2015

  Akce se koná: 05. 10. 2015 — 11. 10. 2015

  Na říjen jsme pro vás opět připravili několik akcí v rámci
  Týdne knihoven

  Pro děti:

  6.10. od 16:00 Knihohraní  (čtení, jógové cvičení nejen pro děti, výtvarná dílnička)
  8.10. od 10:00 Pohádkování  (čteme vašim dětem pohádku)
  9.10. od 17:00 Večerníček má narozeniny! (zábavný večer plný soutěží a her pro malé děti)

  Pro dospělé:

  5.10. od 17:00 Cestopisná beseda (Grónsko není jen led) pana Vladimíra Lemberka
  7.10. od   9:30 Trénování paměti pro seniory
  7.10. od 16:00 Čajové literární odpoledne

  Pátek 9.10. Den otevřených dveří - exkurze pro zájemce (práce knihovníka, chod knihovny...)

  Vyhlašujeme 12. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček na téma: "Není král jako král" a výtvarnou soutěž na téma: "Králové v pohádkách".

  Na obou odděleních proběhne v rámci tohoto týdne Burza vyřazených knih.  
  Dále upozorňujeme na možnost využití čtenářské amnestie (prominutí poplatků
  za upomínky).

  Těšíme se na vás!

  Více informací...

 • Kurz trénování paměti pro seniory

  Vloženo: 02. 09. 2015

  Akce se koná: 07. 10. 2015 — 02. 12. 2015

  • Chcete si zlepšit paměť nebo alespoň udržovat její současný stav? Přihlaste se do Kurzu trénování paměti.
   Během jednotlivých lekcí zjistíte, že zapamatovat si lze téměř cokoliv, když víte, jak na to. V základních obrysech se seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se používat základní mnemotechnické pomůcky, vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení, budete rozvíjet svou kreativitu a poznáte nové lidi. Začínáme první středu v říjnu, tedy 7. 10. 2015 v 9:30 hod. v oddělení pro dětské čtenáře (1.patro). Čeká nás 8 lekcí. Jedna lekce trvá 90 min (9:30-11).

   Přihlásit se můžete na oddělení pro dospělé čtenáře během půjčovní doby
   v průběhu září. Počet míst je omezen! Plakát  ZDE.

  Více informací...

 • Půjčovní doba o prázdninách 1.7. - 31.8.2015

  Vloženo: 12. 06. 2015

   

   

  Oddělení pro dospělé čtenáře:          Oddělení pro děti:

  Pondělí     8 - 12  13 - 17                       9 - 12   13 - 16

  Úterý         8 - 12                                    9 - 12

  Středa       zavřeno                                 zavřeno

  Čtvrtek      8 - 12    13 - 17                     9 - 12   13 - 16

  Pátek        8 - 12                                     9 - 12

           

  Více informací...

 • Umístění v literární soutěži Hlinecký hrneček

  Vloženo: 26. 03. 2015

  Akce se koná: 25. 03. 2015

  Ve středu 25. března 2015 proběhlo na oddělení pro dětské čtenáře slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Hlinecký hrneček a zároveň autorské čtení vítězných prací. Vybíralo se z celkem 76 došlých příspěvků. Níže najdete přehled jednotlivých výherců.

  Všem umístěným BLAHOPŘJEME!!!
  Přejeme hodně úspěchů v dalších ročnících Hlineckého hrnečku. Foto z akce najdete ve Fotogalerii.

  Více informací...

 • Čtenář roku

  Vloženo: 26. 03. 2015

  Akce se koná: 25. 03. 2015

  Letos jsme opět oceňovali nejlepší čtenáře naší knihovny.
  Kritériem pro jejich volbu byl počet přečtených knih v uplynulém roce. Za oddělení pro dospělé čtenáře byla vybrána Jaroslava Hranáčová, v oddělení pro dětské čtenáře pak Adéla Krčilová. Gratulujeme! Fotografie najdete ve Fotogalerii.

  Více informací...

 • Beseda se spisovatelkou Irenou Fuchsovou

  Vloženo: 25. 03. 2015

  Akce se koná: 24. 03. 2015

  Beseda se spisovatelkou a fejetonistkou proběhla v příjemné atmosféře v úterý 24. března 2015. Paní Fuchsová povídala o svém dětství, působení v Českém rozhlase a také v Činoherním klubu. Zmínila se i o své tvorbě a poslední své vydané knize určené nejen dětem. Na závěr přislíbila, že do hlinecké knihovny příště zavítá i s panem Fuchsem. Foto najdete ve Fotogalerii.

  Více informací...

 • Angličtina v knihovně

  Vloženo: 20. 03. 2015

  Akce se koná: 20. 03. 2015

  Během pátečního dopoledne přišli do knihovny žáci 5. třídy
  ze ZŠ Ležáků s p. učitelem Štěrbou, aby si společně s rodilou mluvčí Hannah Marriott v angličtině přečetli a později i zahráli pohádku
  O veliké řepě (The Enormous Turnip). 

  Více informací...

 • Vyhlášení výsledků Hlineckého hrnečku

  Vloženo: 16. 03. 2015

  Akce se koná: 25. 03. 2015

  Slavnostní vyhlášení výsledků každoroční literární soutěže Hlinecký hrneček, pořádané Městskou knihovnou a Městem Hlinskem, se uskuteční ve středu 25. března 2015 od 14 hod. na dětském oddělení v 1. patře, součaně proběhne autorské čtení vítězných prací této soutěže a vyhlášení Čtenářů roku.

  Více informací...

 • Březen - měsíc čtenářů

  Vloženo: 21. 02. 2015

  Akce se koná: 01. 03. 2015 — 27. 03. 2015

  Městská knihovna se připojuje se k 6. ročníku celostátní akce: BŘEZEN – měsíc čtenářů. Pro své čtenáře a širokou veřejnost jsme připravili tyto akce:

          Akce se konají v 1. patře knihovny  - odd. pro dětské čtenáře, vstupné dobrovolné.

  Oddělení pro dětské čtenáře:

  • „Klub dětských čtenářů“ čtení z knihy I. Březinové – Jak to bylo dál…, úterý 3.3. od 1600
  • „Cvičíme, zpíváme, hrajeme si s malými indiány“ harmonizační setkání rodičů a dětí s lektorkou PhDr. Ivanou Verner, středa 4.3. od 1700
  • „Dobrodružství v džungli“– zábavné odpoledne pro děti ve spolupráci s hlineckým Junákem, na motivy Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga), pátek 13.3. od 1700

  Navíc ve středu 25.3. proběhne od 1400 slavnostní vyhlášení výsledků a čtení vítězných prací literární soutěže Hlinecký hrneček. Rovněž vyhlásíme Čtenáře roku z obou oddělení a navíc i Čtenáře tátu.

  Těšíme se na Vás!

   

  Více informací...

 • Cvičíme, zpíváme, hrajeme si s malými indiány

  Vloženo: 20. 02. 2015

  Akce se koná: 04. 03. 2015

  Zveme Vás na harmonizační setkání rodičů i dětí ve středu 4.3.2015 v 17 hod. Přijďte se společně protáhnout, pobavit a něco nového naučit. Hravou formou prostřednictví prvků či-kung,jógy a kineziologických cvičení prospějeme nejen tělu, ale vyrovnáme i mozkové hemisféry, podpoříme paměť a koncentraci. S indiánským bubínkem si vyzkoušíme medvědí tanec. Naučíme se říkanky, básničky, poslechneme si pohádku o zvířátkách, kterou si potom zahrajeme. S sebou: pohodlné oblečení, vstupné dobrovolné, vhodné pro děti od 3 let. Těšíme se na Vás! Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Kurz trénování paměti pro seniory

  Vloženo: 26. 01. 2015

  Akce se koná: 04. 02. 2015 — 25. 03. 2015

  Chcete si zlepšit paměť nebo alespoň udržovat její současný stav? Přihlaste se do Kurzu trénování paměti.Během jednotlivých lekcí zjistíte, že zapamatovat si lze téměř cokoliv, když víte, jak na to. V základních obrysech se seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení, budete rozvíjet svou kreativitu a poznáte nové lidi. Začínáme první středu v únoru 4.2.2015 v 9,30 hod. v oddělení pro dětské čtenáře (1.patro). Čeká nás 8 lekcí. Jedna lekce trvá 90 min (9,30-11).

  Přihlásit se můžete na oddělení pro dospělé čtenáře během půjčovní doby v průběhu ledna. Počet míst je omezen!

  Více informací...

 • Hledáme čtenáře roku - Tátu !

  Vloženo: 19. 01. 2015

  Akce se koná: 19. 01. 2015 — 01. 03. 2015

  Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga otevřených mužů (LOM) zahajují od ledna společnou kampaň na podporu čtení „Tátové čtou dětem.“Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí. 

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček 2014/2015

  Vloženo: 14. 10. 2014

  Akce se koná: 06. 10. 2014 — 31. 01. 2015

  Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 11. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček na téma: NEJVĚTŠÍ TRAPAS

  Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
  I. 1. stupeň ZŠ
  II. 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  III. střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
  IV. ostatní

  Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 stran (formátu A4).

  Své práce označené jménem, věkem, kategorií, adresou autora a názvem školy doneste nebo posílejte ve dvou kopiích na adresu:

  Městská knihovna Hlinsko
  Adámkova tř. 554
  539 01 Hlinsko

  Uzávěrka soutěže 31. ledna 2015

  Více informací...

 • Cestopisná beseda - Zakarpatskou Ukrajinou

  Vloženo: 07. 10. 2014

  Akce se koná: 09. 10. 2014

  Přijďte si poslechnout zajímavé povídání manželů Měkotových o putování Zakarpatskou Ukrajinou. Přednáška s promítáním začíná v 17 hod. , 1.patro Městské knihovny (odd.pro děti a mládež). Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás! Plakát ke stažení ZDE.

   

  Více informací...

 • Týden knihoven 6.10. - 12.10. 2014

  Vloženo: 03. 10. 2014

  Akce se koná: 06. 10. 2014 — 12. 10. 2014

  Nastal říjen a s ním příchází již tradičně celostátní "Týden knihoven", tentokrát proběhne od 6. do 12. října 2014. Knihovna pro Vás připravila několik zajímavých akcí, na které jste srdečně zváni!

  Pro děti:
  6.10. od 16:30 Podzimní tvořeníčko 
  7.10. od 16:00 Klub dětských čtenářů
  9.10. od 10:00 Pohádkování

  Pro ostatní:
  6.10. od 9:30 Kurz trénování paměti pro seniory (nutná rezervace)
  8.10. od 15:00 Čajové literární odpoledne
  9.10. od 17:00 Cestopisná beseda (Putování Zakarpatskou Ukrajinou)

  10.10. Den otevřených dveří - pro zájemce nabízíme exkurzi (práce knihovníka, chod knihovny...)

  Vrámci tohoto týdne bude v půjčovních hodinách probíhat na oddělení pro dospělé čtenáře Burza vyřazených knih.
  Navíc upozorňujeme na možnost využití Čtenářské amnestie (prominutí poplatků za upomínky) - pouze během tohoto týdne!

  Vyhlásíme nové téma literární soutěže Hlinecký hrneček a dále téma výtvarné soutěže.

  Těšíme se na Vás!

  Více informací...

 • E-mailová korespondence

  Vloženo: 05. 09. 2014

  Městská knihovna Hlinsko v současné době začala využívat novou službu a automaticky zasílá čtenářům, kteří poskytli při registraci e-mailovou adresu:

  • tzv. PŘEDUPOMÍNKY (upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty)
   Za toto upozornění čtenáři nic neplatí. Je třeba vypůjčené dokumenty
   v daném termínu do knihovny vrátit nebo požádat osobně, telefonicky
   či e-mailem o prodloužení jejich výpůjční lhůty.
  • UPOMÍNKY (oznámení o 1. a 2. upomínce z prodlení = překročení výpůjční lhůty) Ti, kteří elektronickou poštu nevyužívají, budou nadále dostávat tištěné upomínky. Upomínací dopis (předžalobní výzva) bude jako dosud doručen
   v tištěné podobě.
  • oznámení o REZERVACI (oznámení, že je již rezervovaný dokument připraven v knihovně)

  Je nutné nahlásit e-mailovou adresu, kterou čtenář aktivně využívá a v případě změny kontaktu nahlásit změnu také v knihovně. Knihovna neručí za nedoručené e-maily a je v zájmu čtenáře, aby své kontakty aktualizoval. 

  Více informací...

 • Kurz trénování paměti pro seniory

  Vloženo: 02. 09. 2014

  Akce se koná: 06. 10. 2014 — 01. 12. 2014

  Chcete si zlepšit paměť nebo alespoň udržovat její současný stav? Přihlaste se do Kurzu trénování paměti. Během jednotlivých lekcí zjistíte, že zapamatovat si lze téměř cokoliv, když víte, jak na to. V základních obrysech se seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení, budete rozvíjet svou kreativitu, ale také poznáte nové lidi.

  Začínáme první pondělí v říjnu (6.10.2014) v 9:30 v oddělení pro dětské čtenáře
  (1. patro). Čeká nás celkem 8 lekcí, jedna lekce potrvá 90 minut (9:30 - 11:00).

  Přihlásit se můžete na oddělení pro dospělé během půjčovní doby v průběhu celého září. POZOR počet míst je omezen!

  Více informací...

 • Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského

  Vloženo: 13. 06. 2014

  Ve středu 11.6.2014 nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal na dětském odd. knihovny za účasti  zástupců Města, školy, knihovny a rodičů, slíbilo celkem 64 dětí před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jeho panoš jednotlivé žáčky při pokleku pasoval na Rytíře řádu čtenářského. Děti dostaly od učitelky krásnou šerpu a od knihovnice zas knihu,záložku a poukaz do knihovny,na který se může žák registrovat a má možnost si chodit půjčovat knihy do konce roku  zdarma. Na závěr

  Více informací...

 • Madagaskar - cestopisná přednáška V. Lemberka

  Vloženo: 20. 05. 2014

  Akce se koná: 03. 06. 2014

  Zveme širokou veřejnost na další cestopisnou přednášku s projekcí  pana V. Lemberka - MADAGASKAR. Začátek v 17 hod. - 1.patro knihovny (dětské odd.), vstupné dobrovolné.

  Více informací...

 • Noc literatury 2014 Hlinsko

  Vloženo: 06. 05. 2014

  Akce se koná: 14. 05. 2014

  Noc literatury- projekt, který se v ČR koná již osmým rokem a který si klade za cíl přiblížit veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu, letos poprvé proběhne i v Hlinsku.

  Hlinecká Noc literatury začne ve středu14. 5. 2014 v 18:00. První zastávkou
  bude střešní terasa Multifunkčního centra, kde nám ukázku z knihy Starý král ve vyhnanství (autor: Arno Geiger, Rakousko) přečte zástupce ředitele gymnázia
  K. V. Raise v Hlinsku RNDr. Hynek Vojanec. Poté se přesuneme do sklepního prostoru modlitebny Farního sboru Českobratrské církve evangelické
  (U Tvrze), tam si poslechneme úryvek z knihy 1913. Léto jednoho století (autor: Florian Illies, Německo), který nám přečte student, herec, režisér a vůdčí osobnost divadelního spolku GT Hlinsko Tomáš Pšorn. Závěrečný výňatek z knihy Skios (autor: Michael Frayn, Velká Británie) si vyslechneme od PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR v přítmí půdy hlinecké radnice

  BONUS!!! Z Multifunkčního centra si uděláme ještě menší odbočku do chaloupky č. 362 na Betlémě, kde nám ukázku z knihy Tma a spol. (autor: Sigitas Parulskis, Litva) přečte Petr Boháč.

  Více informací...

 • Vyhlášení výsledků Hl.hrnečku + Čtenář roku 2014

  Vloženo: 22. 04. 2014

  Akce se koná: 22. 04. 2014

  Ve čtvrtek 20.3.2014 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Hlinecký hrneček 2013/2014 a předávání cen výhercům. Pak jsme si společně poslechli autorská čtení vitězných prací. Nakonec byl vyhlášen Čtenář roku 2014 z jednotlivých oddělení. Tím se stala paní Olga Strachotová z oddělení pro dospělé čtenáře a dětským čtenářem roku se stala Zdeňka Nováková. Všem vítězům gratulujeme a děkujeme za účast !  Foto 

  Foto z akce najdete ve Fotogalerii. 

  Více informací...

 • Seminář Mgr. Bc. Blaženy Kovářové

  Vloženo: 22. 04. 2014

  Akce se koná: 24. 04. 2014

  Zveme Vás na přednášku Mgr.Bc.Blaženy Kovářové a úvodní seminář na téma osobního příběhu, který se koná na dětském odd. Městské knihovny (1.patro) ve čtvrtek 24.dubna 2014 v 17 hod. Vstupné 70,- Kč.  Více info na www.duhavnas.com

  Více informací...

 • Vyhlášení výsledků Hlineckého hrnečku + výsledky

  Vloženo: 14. 03. 2014

  Akce se koná: 20. 03. 2014

  Slavnostní vyhlášení výsledků každoroční lierární soutěže Hlinecký hrneček, pořádané Městskou knihovnou a Městem Hlinskem, se uskuteční ve čtvrtek 20.března 2014 ve 14 hod. na dětském oddělení v 1. patře, součaně proběhne autorské čtení vítězných prací této soutěže. Výsledky literární

  Více informací...

 • Cestopisná přednáška 17.3.2014

  Vloženo: 14. 03. 2014

  Akce se koná: 17. 03. 2014

  Zveme širokou veřejnost na cestopisnou besedu s Miroslavem Měkotou o cykloputování "Z Čech (Trhové Kamenice) až na konec světa". Přednáška s projekcí se koná v pondělí 17.3.2014 od 17 hod., vstupné dobrovolné, Městská knihovna - 1.patro.

   

  Více informací...

 • Ženy a jejich cykly - přednáška 24.3.2014

  Vloženo: 13. 03. 2014

  Akce se koná: 24. 03. 2014

  Přijďte si poslechnout přednášku Lenky Losertové, tentokrát na téma: Ženy a jejich cykly. Uvědomíme si důležitost a poslání žen, její cykly a životní doby, dozvíme se informace o měnící se energii Země a spoustu dalšího. Na závěr proběhne meditace pro spokojenost a radost. Bude k dostání i autorčin nový "Léčivý kalendář" s mandalami. Přednáška proběhne v pondělí 24.3.2014. od 17,30 hod. na dětském odd. Městské knihovny (1.patro).

   

  Více informací...

 • Zdeněk Burian - výstava

  Vloženo: 06. 03. 2014

  Akce se koná: 03. 03. 2014 — 28. 03. 2014

  Srdečně Vás zveme na výstavu kopií děl "ZDENĚK BURIAN - malíř ztraceného času", kterou pořádáme  ve spolupráci s p. Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví. Výstava kopií děl je umístěna v prostorách dětského oddělení - 1.patro Městské knihovny a můžete si ji přijít prohlédnou do konce března vždy během půjčovní doby : pondělí,čtvrtek,pátek: 8-12,13,17, úterý 8-12,13-15,30, středa-zavřeno.

  Více informací...

 • Kurz trénování paměti 10.3.2014

  Vloženo: 06. 03. 2014

  Akce se koná: 10. 03. 2014

  V rámci Národního týdne paměti (10.-.16.3.2014) vyhlášený Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging Vás zveme  na úvodní přednášku "O trénování paměti". Dozvíte se, co trénování paměti obnáší a v čem pomáhá. Následovat budou další přednášky s praktickými cvičeními , v kterých si můžete prověřit stav vaší paměti. Přednášet bude Mgr.H.Vitásková  dopoledne v  10 hod.  a  odpoledne od 17 hod. v 1. patře Městské knihovny v Hlinsku. Vstupné zdarma.

   

  !. !

  Více informací...

 • Magnesia Litera - soutěž

  Vloženo: 18. 02. 2014

  Akce se koná: 18. 02. 2014 — 28. 03. 2014

  V dalším ročníku soutěže Magnesia Litera 2014  můžete hlasovat i VY!!!  Do 28. března 2014 máte možnost poslat svůj tip na nejlepší původní českou beletrii  (próza, poezie, dětská kniha), vydanou v 2013. Hlasujte prostřednictvím hlasovacího lístku (k dispozici v knihovně na obou odděleních), nebo webového formuláře na : http://www.magnesia-litera.cz/,      nebo anken    d do 28. března 

   

  http://www.magnesia-litera.cz/ 

   

  Více informací...

 • Slavnostní předávání slabikářů v knihovně

  Vloženo: 14. 11. 2013

  Akce se koná: 14. 11. 2013

  Ve dnech 1.11. a 14.11.2013 přišli do knihovny prvňáčci ze ZŠ Resslova a ZŠ Ležáků. Konalo se zde totiž slavnostní předávání Slabikářů . Z rukou svých třídních učitelek tak děti dostaly svoji první knihu, pomocí níž se v následujících dnech budou učit číst. Fotografie z akce najdete ve Fotogalerii.

  Více informací...

 • Všechny barvy Kanady - přednáška V.Lemberka

  Vloženo: 06. 11. 2013

  Akce se koná: 12. 11. 2013

  Zveme širokou veřejnost na cestopisnou přednášku s promítáním p.Vladimíra Lemberka s názvem: Všechny barvy Kanady.

  V úterý 12.11.2013 v 17 hod. - Městská knihovna (1.patro). Vstupné dobrovolné.

   

   

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček 2013/2014

  Vloženo: 30. 09. 2013

  Akce se koná: 30. 09. 2013 — 31. 01. 2014

  Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 10. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček na téma: POPRVÉ A NAPOSLEDY 

  Více informací...

 • Přednáška Zdraví a stres 18.10.2013

  Vloženo: 24. 09. 2013

  Akce se koná: 18. 10. 2013

  Městská knihovna a prodejna Zdravíčko v Hlinsku vás srdečně zvou na přednášku p.Milana Dvořáka na téma: Zdraví a stres. Začátek v 17 hod. - Městská knihovna - 1.patro dětské odd. Vstupné 160,- Kč, předprodej 120,-Kč (prodejna Zdravíčko, Tylova 200 (za Masnou), tel.731458713

  Plakát ke stažení ZDE.

   

  Více informací...

 • Vloženo: 21. 09. 2013

  Akce se koná: 01. 10. 2013 — 15. 11. 2013

  Knižní záložky jsou tradičním pomocníkem téměř každého čtenáře. Zkuste spojit fantazii se zručností a vykouzlete dílka, které lahodí oku i duši. Přijímáme jednotlivé i skupinové práce, označené ... 

  Více informací...

 • Týden knihoven 30.9.- 6.10.2013

  Vloženo: 20. 09. 2013

  Akce se koná: 30. 09. 2013 — 06. 10. 2013

        V týdnu od 30. 09.  do 6. 10. 2013 probíhá v knihovnách ČR již 17. ročník akce TÝDEN KNIHOVEN. Městská knihovna Hlinsko se jako každý rok a nabízí všem návštěvníků knihovny na obou odděleních tyto akce:

   

  Více informací...

 • Rajský ostrov Sri Lanka - přednáška Josefa Šálka

  Vloženo: 23. 02. 2013

  Akce se koná: 25. 04. 2013

  Přijďte si poslechnout zajímavé povídání  životního průvodce Josefa Šálka o rajském ostrovu Sri Lanka. Přednáška je včetně promítání a následného překvapení pro všechny

  Čtvrtek 25. 4. 2013 - 17 hodin, Městská knihovna - 1. patro. Vstupné 100,- Kč.Plakát ke stažení ZDE.

   

   

  Více informací...

 • Vloženo: 20. 02. 2013

  Akce se koná: 19. 03. 2013

  Přijďte si poslechnout vyprávění s projekcí manželů Měkotových o putování rumunskými horami.

  V úterý 19. března 2013 v 17 hodin, vstupné 30,-Kč, (oddělení pro děti - 1.patro).

  Plakát ke stažení ZDE.

  Více informací...

 • Přednáška - Divoké byliny v naší kuchyni

  Vloženo: 29. 01. 2013

  Akce se koná: 08. 03. 2013

  Zveme Vás na přednášku pana Jana Vopršala o bylinkách, "jedlých"  zahrádkách, kytičkách. Dozvíme se jak využívat to, co nám příroda nabízí.  

  Pátek 8. 3. 2013 od 17 hodin v 1. patře knihovny (odd. pro děti).      

  Vstupné 130,- Kč.  Vstupenky možno zakoupit předem v prodejně Zdravíčko (Tylovo nám.200, Hlinsko), kontakt p. M. Hubená: 731708892.  Více na  www.mujzdravyzivot.cz  .

  Plakát ke stažení ZDE. .

  Více informací...

 • Hlinecký hrneček 2012-2013

  Vloženo: 21. 01. 2013

  Akce se koná: 02. 10. 2012 — 31. 01. 2013

   Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 9. ročník literární soutěže "Hlinecký hrneček na téma  DŘÍV NEŽ USNU.

  Soutěž potrvá od 1. 10. 2012  do  31. 1. 2013.

  .

     Plakát ke stažení ZDE.   

  Více informací...

 • Strašidla, víly a skřítkové v pohádkách - výstava

  Vloženo: 01. 12. 2012

  Akce se koná: 01. 12. 2012 — 13. 01. 2013

  Do konce ledna si můžete během půjčovní doby prohlédnout krásnou výstavu výtvarných prací žáčků ZŠ a MŠ na téma: "Strašidla, skřítkové a víly v pohádkách". Výstava je naistalována v oddělení pro dětské čtenáře.

  K vidění jsou skřítci, víly a strašidýlka z přírodních materiálů, sádry, papíru, ovoce, brambor, perníčků...

     

  Více informací...

 • Autorské čtení Jiřího Němce

  Vloženo: 07. 11. 2012

  Akce se koná: 20. 11. 2012

  Městská knihovna zve širokou veřejnost na autorské čtení pana Jiřího Němce z jeho románu ŘEKLA...AHOJ, TEMPLÁŘI!.

  V úterý 20. 11. 2012 v 17 hodin - oddělení pro dospělé čtenáře.

  Více informací...

 • Týden knihoven

  Vloženo: 19. 09. 2012

  Akce se koná: 01. 10. 2012 — 07. 10. 2012

   Městská knihovna Hlinsko upozorňuje na 16. ročník akce TÝDEN KNIHOVEN, která proběhne na obou odděleních knihovny. 

  Více informací...

 • Lovci perel - hra pro děti

  Vloženo: 28. 01. 2012

  Akce se koná: 01. 11. 2012 — 31. 01. 2013

  Milý hledači perel, hra Lovci perel je u konce. Děkujeme všem "lovcům", které se zúčastnili této hry!! Veškerou dokumentaci o hře, vaše odpovědi, obrázky, nyní  posíláme k vyhodnocení do knihovny v Hradci Králové, která tuto soutěž pořádá a bude hodnotit. Na výsledky musíme počkat do konce května. Pak se dozvíme, jak naše knihovna a jednotlivci dopadli v celkovém hodnocení.

  "Lovci perel" je celoroční hra pro děti v knihovnách regionu KDK SKIP 08 (knihovny Královéhradeckého, Pardubického kraje a části kraje Vysočina = region KDK SKIP 08).
  Tato aktivita je výsledkem spolupráce Knihovny města Hradce Králové, KDK SKIP 08 a Univerzity Hradec Králové v rámci projektu Littera.

   

   

  Více informací...


css a grafika: Vojtěch Trocha