Fotky z akcí

 • Pasování na čtenáře ZŠ Smetanova 15.6.2022

  Ve středu 15.6. proběhlo Pasování na čtenáře žáků ze ZŠ Smetanova za přítomnosti zášstupců školy, knihovny a rodičů.

 • Autorské čtení Harasimová M. 24.5. 2022

  Pořad Kočkohrátky s Ťapičkou spisovatelky  Markéty Harasimové a autorské čtení spisovatele Luboše v rámci pojetku Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2021/2022.

   

 • Předávání cen Hlineckého hrnečku 23.3.2022

  Ve středu 23. března proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a čtení vítězných prací literární soutěže Hlinecký hrneček.

  Zúčastnili se jí vítězové jednotlivých kategorií spolu s rodiči a učiteli. Poté probíhalo veřejné čtení literárních prací a předání cen.

 • Adolf Dudek 3.5.2019

  Se svým novým pořadem nás v pátek 3.5.2019 navštívil dětmi milovaný ilustrátor Adolf Dudek.

 • Pasování čtenářů ZŠ Smetanova 6.6.2018
 • Výtvarná dílna s Jiřím Fixlem 1.6.2018
 • Vyhlášení Kde končí svět 15.5.2018

  Prohlédněte si fotografie ze slavnostního vyhlášení projektu Kde končí svět 2017/2018 v Novém městě nad Metují. 

 • 10.5. autorské čtení Marek Šolmes Srazil

  Dopoledne plné povídání, kreselní,zábavy a tance pro letošní prvńáčky: ZŠ Resslova a ZŠ Trhová Kamenice. 

 • Slavnostní vyhlášení výsledků Hlinecký hrneček

  V úterý 27.3. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Hlinecký hrneček 2017/2018

 • Odhal Záhadu hlavolamu 23.3.2018

  V pátek 23.3. 2018 si Městská knihovna Hlinsko ve spolupráci s hlineckým Junákem připravila pro veřejnost tématicky založený podvečer k 80. výročí ode dne, kdy začal vycházet  komiksový časopis Rychlé šípy. Akce s názvem Odhal záhadu hlavolamu se vydařila.

 • Dobrodružství se Čtyřlístkem 31.3.2017

  V pátek 31.3. se konala tradičně ve spolupráci s hlineckým Junákem akce pro širokou veřejnost. Tentokrát byl večer tématicky zaměřen na komiksové postavy Čtyřlístku. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. V Pinďově dílně vyráběly záložky, u Fifinky v salónu si mohli pomalovat obličej, v Bobíkově herně se hrály společenské hry a u  Myšpulína plnily pohádkové kvízy Na každém stanovišti děti získaly čtyřlístek a za vyplněný soutěžní list byly odměněny nejen sladkou odměnou. Večer se vydařil, zejména díky fajn party junáků, kterým patří velké díky a už se těšíme na další akci !

 • Noc s Andersenem 31.3.2017

  V pátek 31.3. se konala celostátní akce s názvem Noc s Andersenem na podporu dětské četby, ke které se připojila i naše knihovna a po šesté jsme spolu s dětmi prožili krásný večer a noc mezi knížkami v knihovně. Akce se zúčastnila 5. třída ZŠ Trhová Kamenice s Mgr. Irenou Divišovou. Žáci získali noc, jako odměnu za účast ve výtv. soutěže Lichožrouti.

 • Genealogie 24.3.2017
 • Cestovatelské kreslení s Adolfem Dudkem 21.3.2017

  V úterý 21.3.2017 navštívil opět po dvou letech hlineckou knihovnu jeden z nejznámějších současných výtvarníků a ilustrátorů dětských knih a časopisů pan Adolf Dudek s novýám pořadem Cestovatelké kreslení.

 • Den pro dětskou knihu 26.11.2016

  Městská knihovna Hlinsko – dětské oddělení se opět připojilo k celostátní akci na podporu dětské četby s názvem: Den pro dětskou knihu. V sobotu 26.11.2016 od 9 do 12 hodin přišlo do knihovny 46 návštěvníků. Jen jednou za rok knihovna nabízí novým čtenářům registraci na rok zdarma. Této šance využilo 14 dětí. Od 10 hod. bylo pro děti připraveno loutkové divadélko M.Vinklárkové a pohádka „Jak chtěl Rarášek odnést Bětku do pekla“. Děti odcházely domů s úsměvem a to byla pro nás ta nejlepší odměna. Už nyní se těšíme na další ročník!

 • Slavnostní předávání Slabikářů

  Během listopadu se dětské oddělení Městské knihovny tradičně zaplňuje prvňáčky hlineckých škol. Každoročně zde probíhá slavnostní předávání Slabikářů.V posledním listopadovém týdnu přišli prvňáčci ze ZŠ Resslova s p.uč.Adámkovou a také třída p.uč.Plíškové ze ZŠ Ležáků. Nejdříve si s dětmi povídáme o knížkách, čtení a knihovně, protože většina dětí je tu poprvé. Aby mohli žáčci získat pomyslný klíč ke čtení, musí umět všechna písmenka. Tuto znalost děti prokáží při vyplňování připravených pracovních listů. Za odměnu pak dostanou od své učitelky klíč a tolik očekávaný Slabikář. Potom děti zkusí uhádnout písmenkové hádanky a  na závěr si přečteme pohádkový příběh. Spokojení prvňáčci pak odcházejí z knihovny s novým Slabikářem, klíčem a hlavně nadšením, stát se co nejdříve zdatným čtenářem.

 • Pasování prvňáčků 7.6.2016

  "Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek a básniček: Budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského, budu knížky opatrovat jako nejvzácnější dary, budu je mít rád a budu se k nim chovat opatrně a s úctou". Tahle slova se nesla knihovnou v úterý 7.6.2016 při slavnostním aktu Pasování na čtenáře. Ten se konal za účasti rodičů na dětském odd. knihovny, kde 74 dětí slíbilo před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jednotlivé žáky při pokleku pasoval mečem jeho panoš Petr na Rytíře řádu čtenářského. Děti dostaly od své paní učitelky šerpu s názvem Čtenář roku 2016 a od knihovnice zas pamětní list se slibem, knihu a poukaz do knihovny. Na závěr všem zúčastněným hostům děti předvedly připravený program.

 • Autorské čtení-Klára Smolíková
 • Cestopisná přednáška Norsko - V.Lemberk 15.3.2016

  Další cestopisná přednáška s projekcí pana Vladimíra Lemberka tentokrát o Norsku byla opět velice úspěšná a zajímavá.

 • Honza Petráš Knižní kabaret 18.3.2016

  V pátek 18. března 2016 přijal naše pozvání Honza Petráš se svým zábavným programem.Jeho úsměvné mini-divadélko nenechalo žádné dítko v klidu. Někteří žáčci se mohli do pořadu aktivně zapojit. Děti soutěžily v pohádkové soutěži, hádaly názvy knih a pohádkových bytostí. Nejvíce se však dětem líbilo, když si mohly pod vedením Honzy přeměnit na opravdové herce v pohádce „O vodníkovi“. Pořadu se zúčastnila 1.A a 1.B ZŠ Resslova a prvňáčkům ze ZŠ Prosetín byl tento pořad věnován, jako odměna za výtvarnou soutěž „Králové v pohádkách“ a prvňáčkům ze ZŠ Ležáků, kteří se zúčastní projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

 • Na dvoře Karla IV zábavný večer pro děti 11.3.2016

  Jako každý rok jsme ve spolupráci s hlineckým Junákem připravili tématicky založený podvečer pro rodiče i děti. Letos si v květnu připomeneme 700. výročí narození Karla IV. a tak se večer jmenoval "Na dvoře Karla IV." 

 • Pasování prvňáčků 17.6.2015
 • A. Dudek v knihovně 20.5.2015

  Ve středu 20.5.2015 navštívil opět po čtyřech letech hlineckou knihovnu jeden z nejznámějších současných výtvarníků a ilustrátorů dětských knih a časopisů pan Adolf Dudek.

 • Hlinecký hrneček vyhlášení, Čtenář roku 25.3.2015
 • Noc s Andersenem 27.3.2015

  Prohlédněte si fotografie z pohádkové Noci s Andersenem.

 • Beseda s Irenou Fuchsovou 24.3.2015
 • Den pro dětskou knihu + kouzelník Stanislav Jílek

  I letos jsme se připojili k celostátní akci Den pro dětskou knihu. Během dopoledne proběhlo pro děti vystoupení oblíbeného kouzelníka Stanislava Jílka.

 • Předávání slabikářů ZŠ Resslova 3.11.2014

  Prvňáčci ze ZŠ Resslova si přišli do knihovny převzít od svých třídních učitelek svůj první slabikář.

 • Halloween 31.10.2014

  Svátek Halloween si přišlo užít do knihovny přes 50 návštěvníků.

 • Slavnostní pasování 11.6.2014

  Ve středu 11.6.2014 nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal na dětském odd. knihovny za účasti  zástupců Města, školy, knihovny a rodičů, slíbilo celkem 64 dětí před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám.  

 • Autorské čtení Petra Braunová 14.5.2014

  Během středečního dopoledne se uskutečnily dvě besedy spojené s autorským čtením. První besedu navštívili prvňáčci ZŠ Smetanova, s kterými spolupracujeme v rámci projektu Knížka pro prvňáčka a o hodinu později je vystřídali žáci čtvrtých ročníků ZŠ Resslova.

 • HH 2013/14 vyhlášení výsledků+čtenář roku

  Ve čtvrtek 20.3.2014 se konalo vyhlášení výsledků literární soutěže Hlinecký hrneček a předávání cen výhercům. Pak jsme si společně poslechli autorská čtení jednotlivých vitězných prací. Poté byl vyhlášen Čtenář roku 2013 z jednotlivých oddělení.

 • Noc s Andersenem 4.4.2014

  Noc s Andersenem přišli žáčci ze ZŠ Ležáků prožít do knihovny. Luštili, hráli divadlo a všichni dobře se bavili.

 • Karneval Divoký západ 28.3.2014

  Ve spolupráci se střediskem Junák Hlinsko jsme uspořádali tématický podvečer "Divoký západ". Pro děti byla  připravena zábavná hra o dolary, které musely získat plněním jednotlivých úkolů a her.

 • Předávání slabikářů 14.11.2013 ZŠ Ležáků

  Noví prvňáčci ze ZŠ Ležáků se konečně dočkali a dostali od své učitelky Slabikář, z kterého se budou učit číst.

 • Halloween v knihovně 1.11.2013

  V pátek 1.11.2013 jsme spolu s dětmi a rodiči oslavili Halloween, sešlo se nás 25 dětí a 20 dospělých.Akce se vydařila a už se těšíme na příští ...

 • Předávání slabikářů 1.11.2013 ZŠ Resslova

  Byl to slavný den pro prvňáčky prvních tříd ZŠ Resslova.Třídní učitelky žáčkům předaly slabikáře, z kterých se budou učit číst.

 • Pasování prvňáčků na čtenáře 12.6.2013

  Ve středu 12.6. nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal v obřadní síni MÚ Hlinsko za účasti starostky M.Křivanové , zástupců školy, knihovny a rodičů, slíbily děti před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jeho panoš jednotlivé žáčky při pokleku pasoval na Rytíře řádu čtenářského.  

 • Fotogalerie - dětské oddělení

  V roce 2022 proběhla výměna dalších oken a vymalovala se chodba i půjčovna. 


css a grafika: Vojtěch Trocha