Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Fotogalerie

Noc s Andersenem 4.4.2014

Noc s Andersenem 4.4.2014

Tu svoji Noc s Andersenem přišli žáčci ze ZŠ Ležáků zahájit do knihovny. Luštily, hráli divadlo a všichni dobře se bavili. Pak spolu s p.učitelkami odešli nocovat do své školy.


css a grafika: Vojtěch Trocha