Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Kontakty

Adresa:

Městská knihovna
příspěvková organizace
Adámkova tř. 554
539 01  Hlinsko v Čechách

web: www.knihovna.hlinsko.cz
 

Vedoucí:
 
Mgr. Hana Novotná
tel.: 469 311 263
e-mail: knihovna@hlinsko.cz
 
Oddělení pro dospělé čtenáře:

e-mail: knihovna@hlinsko.cz
tel. 469 311 263, 469 326 190

Zuzana Lavírová - katalogizace, půjčovna

Alena Teplá - MVS, půjčovna

Bára Boháčová - půjčovna, sklad
 

Oddělení pro děti a mládež:

e-mail: detska.knihovna@hlinsko.cz
tel. 469 311 197, 469 326 191

Stanislava Procházková -  účetní, půjčovna

 

 

 


css a grafika: Vojtěch Trocha