Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Fotogalerie

Dobrodružství se Čtyřlístkem 31.3.2017

Dobrodružství se Čtyřlístkem 31.3.2017

V pátek 31.3. se konala tradičně ve spolupráci s hlineckým Junákem akce pro širokou veřejnost. Tentokrát byl večer tématicky zaměřen na komiksové postavy Čtyřlístku. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. V Pinďově dílně vyráběly záložky, u Fifinky v salónu si mohli pomalovat obličej, v Bobíkově herně se hrály společenské hry a u  Myšpulína plnily pohádkové kvízy Na každém stanovišti děti získaly čtyřlístek a za vyplněný soutěžní list byly odměněny nejen sladkou odměnou. Večer se vydařil, zejména díky fajn party junáků, kterým patří velké díky a už se těšíme na další akci !


css a grafika: Vojtěch Trocha