Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Fotogalerie

Slavnostní pasování 11.6.2014

Slavnostní pasování 11.6.2014

Ve středu 11.6.2014 nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal na dětském odd. knihovny za účasti  zástupců Města, školy, knihovny a rodičů, slíbilo celkem 64 dětí před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám.  


css a grafika: Vojtěch Trocha