Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Fotogalerie

Pasování prvňáčků na čtenáře 12.6.2013

Pasování prvňáčků na čtenáře 12.6.2013

Ve středu 12.6. nastal slavnostní okamžik pro všechny prvňáčky navštěvující ZŠ Smetanova. Při slavnostním aktu Pasování na čtenáře, který se konal v obřadní síni MÚ Hlinsko za účasti starostky M.Křivanové , zástupců školy, knihovny a rodičů, slíbily děti před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jeho panoš jednotlivé žáčky při pokleku pasoval na Rytíře řádu čtenářského.  


css a grafika: Vojtěch Trocha