Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Fotogalerie

Pasování prvňáčků 7.6.2016

Pasování prvňáčků 7.6.2016

"Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek a básniček: Budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského, budu knížky opatrovat jako nejvzácnější dary, budu je mít rád a budu se k nim chovat opatrně a s úctou". Tahle slova se nesla knihovnou v úterý 7.6.2016 při slavnostním aktu Pasování na čtenáře. Ten se konal za účasti rodičů na dětském odd. knihovny, kde 74 dětí slíbilo před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jednotlivé žáky při pokleku pasoval mečem jeho panoš Petr na Rytíře řádu čtenářského. Děti dostaly od své paní učitelky šerpu s názvem Čtenář roku 2016 a od knihovnice zas pamětní list se slibem, knihu a poukaz do knihovny. Na závěr všem zúčastněným hostům děti předvedly připravený program.


css a grafika: Vojtěch Trocha