Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Hledáme čtenáře roku - Tátu !

Hledáme čtenáře roku - Tátu !

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga otevřených mužů (LOM) zahajují od ledna společnou kampaň na podporu čtení „Tátové čtou dětem.“Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí. 

Chlapci čtou výrazně méně než dívky a tento rozdíl se ještě s věkem dále zvyšuje. V dospělosti čtou sami otcové výrazně méně než matky (výrazně méně také knihy – nejčastěji noviny). Je tedy patrné, že čtenářství knih se stává genderově vyhraněnou činností – chlapci nemají ve svých otcích dostatečný vzor neb otcové sami nečtou.Cílem kampaně je proto podpořit táty v tom, aby svým dětem četli.

Kampaň probíhá v knihovnách, médiích i sociálních sítí.

I naše knihovna se připojuje a rádi bychom v březnu vyhlásili čtenáře roku - TÁTU.

Táta - čtenář by měl splnit tyto kritéria:

  - má nezletilé dítě/děti,

     -   on i dítě/děti  jsou čtenářem knihovny,

     -   zúčastňuje se aktivit knihovny


css a grafika: Vojtěch Trocha