Aktuality

Svět indických dětí

Svět indických dětí

V pátek 21. února přijede do knihovny Mgr. Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové, který bude vyprávět o životě chudých indických dětí a o naději, kterou jim dává možnost se vzdělávat. V rámci cestopisné besedy Svět indických dětí společně navštívíme místa na odlehlém venkově, kam se běžný turista nedostane, ale zavítáme také do jednoho z nejlidnatějších měst.
Začínat budem od 17: 00 v oddělení pro dětské čtenáře (1. patro).
Vstupné dobrovolné

Na této akci budou z reportážních důvodů pořizovány fotografie či videozáznam.


css a grafika: Vojtěch Trocha