Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Kurz trénování paměti pro seniory

Kurz trénování paměti pro seniory

Chcete si zlepšit paměť nebo alespoň udržovat její současný stav? Přihlaste se do Kurzu trénování paměti. Během jednotlivých lekcí zjistíte, že zapamatovat si lze téměř cokoliv, když víte, jak na to. V základních obrysech se seznámíte s tím, jak funguje naše paměť, naučíte se používat základní mnemotechniky, vyzkoušíte si různá koncentrační cvičení, budete rozvíjet svou kreativitu, ale také poznáte nové lidi.

Začínáme první pondělí v říjnu (6.10.2014) v 9:30 v oddělení pro dětské čtenáře
(1. patro). Čeká nás celkem 8 lekcí, jedna lekce potrvá 90 minut (9:30 - 11:00).

Přihlásit se můžete na oddělení pro dospělé během půjčovní doby v průběhu celého září. POZOR počet míst je omezen!


css a grafika: Vojtěch Trocha