Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Noc literatury 2014 Hlinsko

Noc literatury 2014 Hlinsko

Noc literatury- projekt, který se v ČR koná již osmým rokem a který si klade za cíl přiblížit veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu, letos poprvé proběhne i v Hlinsku.

Hlinecká Noc literatury začne ve středu14. 5. 2014 v 18:00. První zastávkou
bude střešní terasa Multifunkčního centra, kde nám ukázku z knihy Starý král ve vyhnanství (autor: Arno Geiger, Rakousko) přečte zástupce ředitele gymnázia
K. V. Raise v Hlinsku RNDr. Hynek Vojanec. Poté se přesuneme do sklepního prostoru modlitebny Farního sboru Českobratrské církve evangelické
(U Tvrze), tam si poslechneme úryvek z knihy 1913. Léto jednoho století (autor: Florian Illies, Německo), který nám přečte student, herec, režisér a vůdčí osobnost divadelního spolku GT Hlinsko Tomáš Pšorn. Závěrečný výňatek z knihy Skios (autor: Michael Frayn, Velká Británie) si vyslechneme od PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd ČR v přítmí půdy hlinecké radnice

BONUS!!! Z Multifunkčního centra si uděláme ještě menší odbočku do chaloupky č. 362 na Betlémě, kde nám ukázku z knihy Tma a spol. (autor: Sigitas Parulskis, Litva) přečte Petr Boháč.


css a grafika: Vojtěch Trocha