Aktuality

Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální univerzita třetího věku


Jedenáctý semestr VU3V začne první týden v únoru tématem Pozoruhodný svět hub, následující týden pak druhým tématem Dějiny oděvní kultury.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude tento semestr probíhat formou samostudia - tedy z pohodlí domova.
Studijní poplatek za semestr (6 videopřednášek): 300,- Kč
Více informací získáte v oddělení pro dospělé čtenáře
(tel.: 469 311 263, email: knihovna@hlinsko.cz) 
Harmonogram a osnova kurzů:

Pozoruhodný svět hub:
  3. 2. 2021 Co jsou houby a kam patří
17. 2. 2021 Znaky hub, jejich tvarová rozmanitost a vlastnosti
  3. 3. 2021 Houby od jara do zimy
17. 3. 2021 Jedovaté a potenciálně nebezpečné houby
31. 3. 2021 Využití a zpracování hub v kuchyni
14. 4. 2021 Zdravotně prospěšné houby

Studijní poplatek: 300,- Kč osoba/semestr

Dějiny oděvní kultury I:
10. 2. 2021 Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt)
24. 2. 2021 Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko)
10. 3. 2021 Všechny cesty vedou do Říma (oděv Etrusků a Římanů)
24. 3. 2021 Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury
  7. 4. 2021 Ve stínu lomeného oblouku
21. 4. 2021 Oděv evropské renesance

Studijní poplatek: 300,- Kč osoba/semestr


css a grafika: Vojtěch Trocha