Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze nabízí formou Virtuální Univerzity třetího věku možnost zájmového vysokoškolského studia seniorům. Městská knihovna Hlinsko se stala jedním z konzultačních středisek a na podzim 2016 (konkrétně od října do poloviny prosince) zde bude probíhat již druhý semestr,
pro který jsme vybrali téma "Genealogie. Hledáme své předky."
Výuka bude probíhat 1x za 14 dní vždy ve středu od 13:00 v oddělení pro dětské čtenáře. Poprvé se sejdeme 5. října 2016.
Cílová skupina: osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku, osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní)
Studijní poplatek za semestr, který bude zahrnovat 6 videopřednášek je 300,- Kč.
Přihlášky jsou k dispozici již od začátku letních prázdnin na oddělení pro dospělé čtenáře. V případě nejasností Vám dotazy rádi zodpovíme.

1. videopřednáška:     5. 10.    13:00 - 14:30     Úvod do genealogie a její dějiny.
2. videopřednáška:   19. 10.    13:00 - 14:30     Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. videopřednáška:     2. 11.     13:00 - 14:30     O matrikách.
4. videopřednáška:    16.11.     13:00 - 14:30     Využití archivních materiálů ke studiu předků.
5. videopřednáška:   30. 11.     13:00 - 14:30     Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
6. videopřednáška:   14. 12.     13:00 - 14:30     Rodové kroniky a srazy.


css a grafika: Vojtěch Trocha