Aktuality

Rok s Kohou

Rok s Kohou

 

Vážení čtenáři!

Je to už rok, co knihovna přešla na celosvětově rozšířený knihovní systém Koha. Původně zamýšlené tříměsíční přechodné období jsme vzhledem k pandemické situaci, díky které několikrát došlo k omezení půjčovní doby, nakonec prodloužili na celý rok. Čtenáře, kteří knihovnu v té době navštívili, jsme seznamovali a upozorňovali na změny, které s sebou přechod na nový knihovní systém přinesl.

Nejzásadnější změny jsou tyto:

 • při pozdním vrácení je účtována pokuta ve výši 1 Kč za 1 dokument
  a 1 den
  (v platnosti od 1. 10. 2021)
 • upomínky již nezasíláme poštou, čtenář se o upomínce dozví buď ze zprávy automaticky zaslané elektronicky 15., 30. a 45. den po uplynutí výpůjční doby nebo v případě, že neuvedl platnou e-mailovou adresu,
  při návštěvě knihovny
 • knihy nejsou automaticky prodlouženy příchodem čtenáře do knihovny,
  o prodloužení je potřeba požádat
 • knihy lze prodloužit pouze dvakrát, pokaždé o 30 dní a nejdříve 14 dní před koncem výpůjční doby
 • knihu, kterou má rezervovanou jiný čtenář, je možné prodloužit pouze jednou a jen o 14 dní
 • nový elekronický katalog knihovny https://katalog.knihovna-hlinsko.cz/
 • nově přihlášení do čtenářského konta (nové přihlašovací údaje je třeba nastavit v knihovně)

Víme, že změny nebývá vždy snadné přijmout, věříme však, že nám zachováte přízeň.


css a grafika: Vojtěch Trocha