Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Hlinecký hrneček 2015/2016

Hlinecký hrneček 2015/2016

Město Hlinsko a Městská knihovna Hlinsko vyhlašují 12. ročník literární soutěže Hlinecký hrneček

Téma:  NENÍ KRÁL JAKO KRÁL

Soutěžit můžete v těchto kategoriích:
I. 1. stupeň ZŠ
II. 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
III. střední školy a odpovídající ročníky gymnázií
IV. ostatní

Přijímáme pouze prozaické texty v rozsahu do 2 stran (formátu A4).

Své práce označené jménem, věkem, kategorií, adresou autora, názvem školy
a souhlasem zákonného zástupce s vystavením práce přineste nebo pošlete
ve dvou kopiích na adresu:

Městská knihovna Hlinsko
příspěvková organizace
Adámkova tř. 554
539 01 Hlinsko

Uzávěrka soutěže 31. ledna 2016!

Plakát ZDE


css a grafika: Vojtěch Trocha