Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Angličtina v knihovně

Angličtina v knihovně

Během pátečního dopoledne přišli do knihovny žáci 5. třídy
ze ZŠ Ležáků s p. učitelem Štěrbou, aby si společně s rodilou mluvčí Hannah Marriott v angličtině přečetli a později i zahráli pohádku
O veliké řepě (The Enormous Turnip). 


css a grafika: Vojtěch Trocha