Aktuality

Aktuální informace pro návštěvníky knihovny:

Aktuální informace pro návštěvníky knihovny:

 

Knihovna je momentálně až do odvolání zpřístupněna pouze pro půjčování a vracení knih a dalších dokumentů (od 1. června bude zpřístupněn internet v knihovně).

Vrácené dokumenty jsou odkládány na dva dny do karantény, teprve poté budou uvolněny k dalšímu půjčování.

Rezervované dokumenty je s ohledem na karanténu všech vrácených dokumentů možné vyzvednout až 3. den po odeslání emailu o připravené rezervaci.

Výpůjční termíny knih (i těch, které jsou v daném okamžiku rezervované) budou prodlužovány do 30. června.

V době uzavření knihovny (od13. března do 26. dubna) nebyly generovány žádné poplatky z prodlení. Upomínky nebudou zasílány až do konce června. Poplatky, které Vám však již byly připsány na účet před uzavřením knihovny, jsou platné a bude je potřeba uhradit.

Žádáme uživatele knihovny o dodržování zvýšených hygienických opatření: 
požívání dezinfekce a ochranných pomůcek, dodržování rozestupů.
V půjčovnách bude rovněž omezen počet osob přítomných v jednom okamžiku (max. 10).

Děkujeme za pochopení.


css a grafika: Vojtěch Trocha