Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Týden knihoven 3. 10. - 9. 10. 2016

Týden knihoven 3. 10. - 9. 10. 2016

V rámci celostátního "Týdne knihoven" se můžete těšit na tyto akce:

Pro děti:

4. 10. od 16:00 Knihohraní
6. 10. od 10:00 Pohádkování

Pro dospělé:

3. 10. od 17:30 Literární beseda s Vlastimilem Vondruškou
(vstupné 50,- Kč)
5. 10. od 17:00 Cestopisná beseda "Brisbane a okolí"
(vstupné dobrovolné)

Všechny akce se budou konat v 1. patře (oddělení pro dětské čtenáře).

Pátek  7. 10. Den otevřených dveří - exkurze pro zájemce (práce knihovníka, chod knihovny...)

Vyhlásíme téma již 13. ročníku literární soutěže Hlinecký hrneček a téma výtvarné soutěže.

V tomto týdnu bude opět vyhlášena čtenářská amnestie (prominutí poplatků - 1. a 2. upomínka)!

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!


css a grafika: Vojtěch Trocha