Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Týden knihoven 6.10. - 12.10. 2014

Týden knihoven 6.10. - 12.10. 2014

Nastal říjen a s ním příchází již tradičně celostátní "Týden knihoven", tentokrát proběhne od 6. do 12. října 2014. Knihovna pro Vás připravila několik zajímavých akcí, na které jste srdečně zváni!

Pro děti:
6.10. od 16:30 Podzimní tvořeníčko 
7.10. od 16:00 Klub dětských čtenářů
9.10. od 10:00 Pohádkování

Pro ostatní:
6.10. od 9:30 Kurz trénování paměti pro seniory (nutná rezervace)
8.10. od 15:00 Čajové literární odpoledne
9.10. od 17:00 Cestopisná beseda (Putování Zakarpatskou Ukrajinou)

10.10. Den otevřených dveří - pro zájemce nabízíme exkurzi (práce knihovníka, chod knihovny...)

Vrámci tohoto týdne bude v půjčovních hodinách probíhat na oddělení pro dospělé čtenáře Burza vyřazených knih.
Navíc upozorňujeme na možnost využití Čtenářské amnestie (prominutí poplatků za upomínky) - pouze během tohoto týdne!

Vyhlásíme nové téma literární soutěže Hlinecký hrneček a dále téma výtvarné soutěže.

Těšíme se na Vás!


css a grafika: Vojtěch Trocha