Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Noc s Andersenem 27.3.2015

Noc s Andersenem 27.3.2015

     V noci 27. 3. 2015 ožila Městská knihovna v Hlinsku  dětským smíchem, to když přišli malí čtenáři se spacáky v ruce prožít pohádkovou noc plnou dobrodružství. Touto celostátní akcí na podporu dětského čtenářství jsme se připojili k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví každoročně 2. 4. – v den narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena. Letošní noc v knihovně vyhráli žáci 3. třídy ze ZŠ Trhová Kamenice jako odměnu za výhru ve výtvarné soutěži „Moje město – místo, kde je mi dobře“.

 

       Nejdříve jsme se společně seznámili a přivítali děti a jejich p. uč. Mgr. Divišovou. Po povídání o H. Ch. Andersenovi jsme společně ozdobili náš strom Pohádkovník. Pak už se děti rozběhly po knihovně, aby ve skupinách plnily úkoly ve hře „Dobrodružství v knihovních poličkách“, která byla zaměřená na pohádky Jana Drdy. Posledním úkolem byla dlouho očekávaná Stezka odvahy, jež děti provedla temnou a tichou noční knihovnou a přivedla je k truhle plné pokladů. Před večeří jsme se prošli nočním Betlémem. Po vydatné večeři byly uděleny diplomy za soutěže  a  začali jsme společně tvořit jarní pohádkový strom plný víl a skřítků. Škoda, že čas tak rychle ubíhal a děti, i když nerady, musely hupky do spacáků. Na dobrou noc jsme si četli při rozsvícených lampičkách, až usnul i poslední nocležník a  knihovnou se neslo jen klidné oddechování spáčů. Ráno po probouzení a snídani byly všem zúčastněným dětem rozdány pamětní listy. Akce se dle ohlasů dětí povedla a už teď se těšíme na tu příští pohádkovou noc v knihovně. Foto z akce najdete ve Fotogalerii.


css a grafika: Vojtěch Trocha