Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Městská knihovna Hlinsko a KDK SKIP ČR vyhlašuje
v rámci projektu „Kde končí svět 2015 -2016“  výtvarnou soutěž 
na téma: "Králové v pohádkách“. Namalujte či

vytvořte z jakéhokoliv materiálu život na královském dvoře. Soutěžíme v těchto kategoriích:

I. kategorie: 6 – 9 let

    II. kategorie: 10 – 12 let

   III. kategorie: 13 – 16 let

Uzávěrka: 15.1.2016

Práce označte těmito údaji - jméno a příjmení, rok narození, škola, adresa bydliště (e-mail) a souhlas zákonného zástupce s vystavením práce – a odevzdejte na oddělení pro děti, případně pošlete na adresu Městská knihovna Hlinsko, Adámkova 554, 539 01 Hlinsko.

Ze všech prací uspořádáme v průběhu března výstavu v prostorách knihovny. Výherce jednotlivých kategorií odměníme knihou. Jejich práce poté odešleme na výstavu Klubu dětských knihoven v Nové Pace, kde budou soutěžit o vítězství i další knihovny. Plakát ke stažení ZDE.


css a grafika: Vojtěch Trocha