Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Jak dobře znáš Otce vlasti - kvíz + OTÁZKY

Jak dobře znáš Otce vlasti - kvíz + OTÁZKY

V květnu si připomeneme výročí 700 let od narození jedné z největších postav českých i evropských dějin - římského císaře a českého krále Karla IV.

Jak dobře znáte Otce vlasti? Vědomostní kvíz pro šikovné děti od 10 let!

Na každý týden měsíce března je pro vás připraveno 5 otázek, jejichž zadání získáte zde na webu či v knihovně. Soutěžní lístek obdržíte první březnový
týden v knihovně. Do něj budete v průběhu soutěže doplňovat své odpovědi
. Pokud správně zodpovíte všech 20 otázek a soutěžní lístek odevzdáte do konce března v knihovně, mohou tři z vás získat odměnu. Výsledky zveřejníme
po ukončení soutěže na webu knihovny.
Otázky níže:

 

Otázky na 1. týden:

1. Kolikáté výročí narození Karla IV. si letos připomeneme?
2. Jak se jmenovali Karlovi dědečkové?
3. Kdy a kde se Karel IV. narodil?
4. Jaké jméno po narození dostal?
5. Jak se jmenovala Karlova matka?

Otázky na 2. týden:

6. Na jakém hradě byl ve 3 letech Karel vězněn?
7. V jaké zemi se Karlovi dostalo výborného vzdělání a tam také při biřmování přijal jméno Karel?
8. V jakém městě byla pohřbena Karlova matka?
9. Vyjmenuj správně dle pořadí Karlovy manželky?
10. Kolik a které jazyky Karel ovládal?

Otázky na 3. týden:

11. Co se stalo Karlovi v roce 1350?
12. V jakém znamení se Karel narodil? (např. Lev, Býk, Kozoroh...)
13. Co Karel IV. nezaložil:
     a) Monte Carlo
     b) Kašperk
     c) Staroměstskou radnici
14. Kde se narodil Karlův nástupce Václav IV.?
     a) v Praze
     b) na Karlštejně
     c) v Norimberku
15. Kolik papežů bylo v Evropě v době, kdy Karel IV. umíral?

Otázky na 4. týden:

16. Vyjmenuj nějaké stavby, které dal Karel IV.postavit.
17. Ve kterém roce vydal Karel IV. Zlatou bulu ?
18. Jak dlouho trvala stavba katedrály sv.Víta?
     a) 249 let 
     b) 585 let  
     c) 75 let
19. V důsledku čeho a kdy Karel zemřel?
20. Kde je „Otec vlasti“ pohřben?

 


css a grafika: Vojtěch Trocha