Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Pasování na rytíře Řádu čtenářského

Pasování na rytíře Řádu čtenářského

"Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek a básniček: Budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářksého, budu knížky opatrovat jako nejvzácnější dary, budu je mít rád a budu se k nim chovat opatrně a s úctou." Tato slova se nesla knihovnou v úterý 7. 6. 2016 při slavnostním aktu Pasování prvňáčků na čtenáře. Za účasti rodičů i prarodičů slíbilo 74 dětí před uctivým Králem písmenkové říše věrnost knížkám. Jednotlivé žáky při pokleku pasoval mečem králův panoš Petr na rytíře Řádu čtenářského. Děti dostaly od své paní učitelky šerpu s názvem Čtenář 2016, od knihovnice pak pamětní list se slibem, knihu a poukaz do knihovny. Na závěr všem hostům děti předvedly připravený program. 

Spolupráce s prvňáčky obou škol probíhala již od září. Společně jsme se zapojili do celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který pořádá SKIP ČR. Jeho cílem je, aby si dítě hned v první třídě osvojilo návyk ke čtení. Během školního roku jsme s dětmi pracovali nad rámec běžné spolupráce. Uspořádali jsme pro ně besedu, knihovnickou lekci a autorské čtení Kláry Smolíkové. Odměnou za účast v tomto projektu se žáčkům stala její kniha Knihožrouti. Tu nelze v následujících třech letech koupit v běžném knihkupectví, je totiž vytvořená speciálně pro všechny prvňáčky zapojené do projektu.
Na závěr mi nezbývá, než poděkovat za vstřícnou spolupráci vedení škol ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova, třídním učitelkám prvňáčků Mgr. K. Burešové, D. Vodičkové a Mgr. B. Černohubé, dále p. Zlesákovi a p. Sedlákovi. Všem malým začínajícím čtenářům přejeme, aby se pro ně knížka stala tím nejlepším kamarádem.
Fotografie ze slavnostního aktu najdete v sekci Fotogalerie. 


css a grafika: Vojtěch Trocha