Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Slavnostní předávání slabikářů

Slavnostní předávání slabikářů

Během listopadu se dětské oddělení Městské knihovny tradičně zaplňuje prvňáčky hlineckých škol. Každoročně zde probíhá slavnostní předávání Slabikářů.V posledním listopadovém týdnu přišli prvňáčci ze ZŠ Resslova s p.uč.Adámkovou a také třída p.uč.Plíškové ze ZŠ Ležáků. Nejdříve si

s dětmi povídáme o knížkách, čtení a knihovně, protože většina dětí je tu poprvé. Aby mohli žáčci získat pomyslný klíč ke čtení, musí umět všechna písmenka. Tuto znalost děti prokáží při vyplňování připravených pracovních listů. Za odměnu pak dostanou od své učitelky klíč a tolik očekávaný Slabikář. Potom děti zkusí uhádnout písmenkové hádanky a  na závěr si přečteme pohádkový příběh. Spokojení prvňáčci pak odcházejí z knihovny s novým Slabikářem, klíčem a hlavně nadšením, stát se co nejdříve zdatným čtenářem.

Fotografie najdete ve Fotogalerii.


css a grafika: Vojtěch Trocha