Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Projekt Už jsem čtenář -Knížka pro prvnáčka

Projekt Už jsem čtenář -Knížka pro prvnáčka

Letos jsme se již po páté, spolu s prvními ročníky hlineckých škol, přihlásily do Projektu na na podporu čtenářské gramotnosti, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a inform. pracovníků (SKIP) s názvem Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2016/2017. Cílem tohoto projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.  Spolupráce s hlineckými prvňáčky začala už od začátku školního roku. Uspořádali jsme tyto akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu:  Slavnost předávání slabikářů (ZŠ Resslova a ZŠ Ležáků )  besedy, exkurze, kulturní pořad - vystoupení  ilustrátora ...

Adolfa Dudka a odměnou za úspěšné absolvování pro děti je knížka Lapálie v Lampálii, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována pouze pro tuto příležitost a nelze si ji 3 roky koupit v žádném knihkupectví. Slavnostní předávání knih a uzavření projektu v dětské knihovně proběhne v těchto termínech:

7.6. 2017  ZŠ Resslova         29 prvňáčků

14.6. 2017  ZŠ Ležáků           20 prvňáčků

19.6. 2017  ZŠ Smetanova   42  prvňáčků


css a grafika: Vojtěch Trocha