Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Pasování malých čtenářů ZŠ Smetanova

Pasování malých čtenářů ZŠ Smetanova

Ve středu 6. 6. 2018 proběhlo za účasti zástupců školy, knihovny a rodičů slavnostní pasování prvňáčků ZŠ Smetanova.

 

Třídní učitelky přivedly své žáky do obřadní síně radnice MÚ Hlinsko, aby praktickou ukázkou dokázali, že číst již dovedou a pasováni na čtenáře opravdu mohou být. Po přivítání žáků i rodičů ředitel školy přivolal představitele pohádkové říše. Za zvuku fanfár předstoupil před děti sám pan král Písmenkové říše, jenž přečetl slib věrnosti žáků ke knížkám a zval je jednotlivě k pokleknutí a samotnému pasování. Pan rytíř pasoval svým mečem čtenáře na Rytíře krásného slova a princezna Pohádka je náležitě ošerpovala. Od paní knihovnice pak dostaly svoji knížku s názvem "Bráchova bota", která se vydává jen pro letošní pasované prvňáčky, kteří se účastnili celý školní rok projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka". Kniha je pro děti "vzácná" i tím, že se nedá v žádném knihkupectví 3 roky koupit . Všem pasovaným malým čtenářům gratulujeme a přejeme jim, aby se pro ně kniha stala nejlepším přítelem. 

Fotografie najdete ve Fotogalerii.

 

 


css a grafika: Vojtěch Trocha