Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Halloween v knihovně

Halloween v knihovně

Přijďte ve čtvrtek 1. listopadu  od 16 do 17 hod do dětské knihovny oslavit svátek Halloween. 

S sebou: svoji dýni a nástroj na dlabání.

Pro šikovné děti jsou připraveny strašidelné kvízy.


css a grafika: Vojtěch Trocha