Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Adolf Dudek v knihovně

Adolf Dudek v knihovně

     V pátek 3.5.2019 bylo v dětské knihovně opět veselo! Se svým novým pořadem Pohádkové kreslení 3 přijel za prvňáčky se svou show ilustrátor dětských knih a časopisu Sluníčko pan Adolf Dudek. Do zábavného  

pořadu, plného kreslení, zpívání, cvičení a předvádění pohádkových dějů zapojil nejen děti, ale i učitelky a knihovnice. Interaktivní a hravou formou jim tak představil práci ilustrátora a malíře a vtáhl je do pohádkového děje. Po vystoupení následovala autogramiáda, kdy pan Dudek kreslil malé dudky nejen do knih, deníčků, ale i na ruce a čelo. Pohádkové kreslení děti skvěle naladilo a doufáme, že jim úsměv vydržel, co nejdéle.Pořad byl věnován třem třídám prvňáčků ze ZŠ Smetanova, zapojených do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který bude ukončen Pasováním na čtenáře a předáním knížky v průběhu června.


css a grafika: Vojtěch Trocha