Přihlášení
poslední pětičíslí čárového kódu průkazky 
datum narození ve tvaru: RRMMDD 

Aktuality

Slavnostní pasování prvňáčků 12.6.2019

Slavnostní pasování prvňáčků 12.6.2019

I letos jsme se připojili spolu se ZŠ Smetanova k 11. ročníku projektu , který vyhlašuje SKIP ČR na podporu čtenářské gramotnosti s názvem Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě. 

 

 

Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny a  ZŠ Smetanova, jejímž vyvrcholením je slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy  prvňáčkům. 

     Od září knihovna pracovala s třemi třídami prvňáčků a jejich učitelkami. Připravila pro ně knihovnické lekce a uspořádala zábavný pořad s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Odměnou za snahu a vytrvalost pro malé čtenáře je knížka s názvem Kde se nosí krky od Miroslava Tvrze. Tato původní česká novinka je napsána výhradně pro účastníky projektu a nelze ji v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Tato kniha jim byla předána na slavnostním aktu Pasování na čtenáře ve středu 12.6.2019 v sále Multifunkčního centra.

     Přejeme malým čtenářům mnoho krásných zážitků při čtení a těšíme se na další spolupráci se ZŠ Smetanova.

Pasovací slib

Slibuji ve jménu všech krásných knížek,

pohádek a básniček:

„ Budu se vždy chovat, jako rytíř Řádu čtenářského,

budu knížky opatrovat, jako nejvzácnější dary,

budu je mít rád,

a budu se k nim chovat opatrně a s úctou. „

 

 

 

 


css a grafika: Vojtěch Trocha