Aktuality

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Městská knihovna Hlinsko - dětské oddělení se opět připojuje
k 12. ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka,
který vyhlašuje SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
Do projektu se zapojí letošní žáci 1.A a 1.B ZŠ Smetanova.

Knihovna, která žáky do projektu přihlásila, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2019 do května 2020 připravíme pro prvňáčky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádáme další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (autorské čtení Markéty Harasimové 24.4.2020, výstava nakladatelství Albatros, knihovnická lekce atd.).

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2019/2020 je to kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan ze šuplíku. 

Zakončení projektu proběhne, jako obvykle, při slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře v průběhu června.


css a grafika: Vojtěch Trocha