Aktuality

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Městská knihovna Hlinsko - dětské oddělení se opět připojuje k 13. ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčkakterý vyhlašuje SKIP ČR (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) na podporu čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje ....

nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2020 do května 2021 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu.

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčkapůvodní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2020/2021 je to kniha spisovatelky Michaely Fišarové a ilustrátorky Anety Žabkové – První školní výlet.

kubiku.jpg


css a grafika: Vojtěch Trocha